Fastigheter som gjort intresseanmälan men som ännu inte lämnat medgivande.
Skriv på medgivande!
Ring Roger: 070-5670077.

Har lämnat medgivande och ingår nu i projektet.

Fastigheter som är aktuella i fas 2.
Information har skickats ut, medgivande om att ingå i en samfällighet skickas ut snarast, allt enligt Harlösa Fibers modell.
Zomma ut för att visa.