2018-01-05

Äntligen händer det något!
Här är en uppdatering på styrelsens fortsatta planering av projektet Harlösa Omnejds Fiber, se PDF.

Nyheter Januari 2018 (PDF)

2017-08-14

Vad händer?
Den 27 maj lämnades alla inkomna medgivanden in till Lantmäteriet. Om två veckor har de 4 månader gått som är den tid då ärendet i princip bara ”ligger”. Detta beror på att Lantmäteriet har väldigt hög belastning, inte minst med ärenden kring fiberutbyggnader. Vi kommer att ta kontakt med ansvarig handläggare i slutet av månaden. Förhoppningsvis kommer kallelse till ett förrättningsmöte ca 1 månad därefter. Detta kommer även att utlysas i dagstidningar. Efter förrättningsmötet tar det ytterligare 1 månad innan beslutet får laga kraft. Det är vid denna tidpunkt vi blir kreditvärdiga och kan låna pengar till projektet. Så långt går allt enligt planerna.

Vi har sedan tidigare sammanställt en offerförfrågan (10 sidor) som skickats ut till de entreprenörer som vi anser vara kapabla. Utskicket gjordes redan 19 maj och sista anbudsdagen var 16 juni. Tyvärr fick vi ingen respons under flera månaders tid. När vi väl fick svar visade det sig att de helt plötsligt inte hade resurser tillgängliga till ett sådant här projekt. Den uppfattningen fick vi inte vid inledande möten.

Vi kommer att ta kontakt med en annan entreprenör i nästa vecka, tyvärr visste vi inte tillräckligt om denna entreprenör och har därför inte skickat förfrågan till dem. Vi har genom en kontakt i branschen fått mycket positiv information om dessa samt hur det förhåller sig i Skåne regionen när det gäller totalentreprenader som bygger fiber anläggningar.

Den preliminära tidsplanen kan vi därför inte hålla som ni säkert förstår, det är fler faktorer som spelar in, dels drog insamlingen av medgivande ut på tiden. Även anbudsförfrågan drar nu ut på tiden. Men vi kämpar vidare och hoppas att ni har förståelse för detta.
Vi jobbar oförtrutet vidare för att ni skall få fiber så snart det någonsin går.2017-03-31

Harlösa Fiber expanderar nu Harlösa glesbygd!
Fibernätet i Harlösa by är nu i stort sätt klart, runt 300 hushåll kopplas in. Styrelsen för Harlösa Omnejds Fiber har sedan 15:e februari tagit nya tag med fiber på glesbygden runt Harlösa by.
Många har redan skrivit på och lämnat in det medgivande (avtal) som krävs för att kopplas in.
Nu står det klart vilka sträckor som kommer att byggas. För närvarande gäller den gula sträckan, se karta nedan.

OBS! VIKTIGT ATT NI LÄMNAR IN MEDGIVANDE OM NI VILL VARA MED!
Skriv ut medgivande nedan (på laserskrivare) och lämna i brevinkastet på Lidvägen 5, Harlösa.

På de sträckor som ligger utanför gult stamnät på kartan nedan, kommer vi bara att skicka in de medgivande där det är ekonomiskt hållbart. Se medgivandet även som en intresseanmälan. Vi kommer att meddela er om inkopplingen ej är möjlig. För närvarande ligger månadskostnaden på mellan 400-500 kr/mån. Ju fler som deltar i projektet, dess lägre månadskostnad per hushåll. Vi behöver ta in en anmälningsavgift på 5000 kr för att täcka de löpande kostnaderna för förrättningen hos lantmäteriet. Betalning skall vara oss tillhanda senast 60 dagar efter anmälan. Separat faktura översändes. Anmälningsavgiften gör att banklånet för entreprenaden blir lägre, då blir också amorteringen samt räntekostnaderna lägre.

Informationsblad (PDF)

Medgivande (PDF)

Läs mer om Harlösa Omnejds Fiber nedan.
Harlösa Omnejds Fiber (PDF)

På kartan nedan visar den gula linjen stamnätet där vi förlägger fibern, ytterligare sträckor kan vid intresse läggas till under projektets gång.

= Har lämnat medgivande, bekräftelse samt faktura skickas ut v.16.
= Har EJ lämnat medgivande, endast intresseanmälan. Kommer för närvarande inte att kopplas in.
= Har EJ lämnat medgivande, kommer för närvarande EJ att kopplas in.