2017-03-31

Harlösa Fiber expanderar nu Harlösa glesbygd!

Fibernätet i Harlösa by är nu i stort sätt klart, runt 300 hushåll kopplas in. Styrelsen för Harlösa Omnejds Fiber har sedan 15:e februari tagit nya tag med fiber på glesbygden runt Harlösa by.
Många har redan skrivit på och lämnat in det medgivande (avtal) som krävs för att kopplas in.
Nu står det klart vilka sträckor som kommer att byggas. För närvarande gäller den gula sträckan, se karta nedan.

OBS! VIKTIGT ATT NI LÄMNAR IN MEDGIVANDE OM NI VILL VARA MED!
Skriv ut medgivande nedan (på laserskrivare) och lämna i brevinkastet på Lidvägen 5, Harlösa.

På de sträckor som ligger utanför gult stamnät på kartan nedan, kommer vi bara att skicka in de medgivande där det är ekonomiskt hållbart. Se medgivandet även som en intresseanmälan. Vi kommer att meddela er om inkopplingen ej är möjlig. För närvarande ligger månadskostnaden på mellan 400-500 kr/mån. Ju fler som deltar i projektet, dess lägre månadskostnad per hushåll. Vi behöver ta in en anmälningsavgift på 5000 kr för att täcka de löpande kostnaderna för förrättningen hos lantmäteriet. Betalning skall vara oss tillhanda senast 60 dagar efter anmälan. Separat faktura översändes. Anmälningsavgiften gör att banklånet för entreprenaden blir lägre, då blir också amorteringen samt räntekostnaderna lägre.

Informationsblad (PDF)

Medgivande (PDF)

Läs mer om Harlösa Omnejds Fiber nedan.
Harlösa Omnejds Fiber (PDF)

På kartan nedan visar den gula linjen stamnätet där vi förlägger fibern, ytterligare sträckor kan vid intresse läggas till under projektets gång.

= Har lämnat medgivande, bekräftelse samt faktura skickas ut v.16.
= Har EJ lämnat medgivande, endast intresseanmälan. Kommer för närvarande inte att kopplas in.
= Har EJ lämnat medgivande, kommer för närvarande EJ att kopplas in.