Harlösa Fiber Samfällighetsförening

Ekvägen 4
241 64 Harlösa
Tel: 046-616 55
Mobil: 070-567 00 77
Orgnr: 717916-5332
ordforande@harlosafiber.se

Ordförande
Roger Åstrand

Övriga ledamöter
Carina Broman
Lars Jonsson
Johan Nordfält

Internrevisorer
Maria Amilon
Therese Julén

Revisorssuppleant
Maria Lunderot


Stadgar (pdf) Föreningsstämma 2017 (pdf)