Harlösa Fiber Samfällighetsförening

Ekvägen 4
241 64 Harlösa
Tel: 046-616 55
Mobil: 070-567 00 77
Orgnr: 717916-5332
ordforande@harlosafiber.se

Ordförande
Roger Åstrand

Övriga ledamöter
Carina Broman
Lars Jonsson
Johan Nordfält

Internrevisorer
Charlotta Pihlemark
Stefan Haggö
Suppleant: Stig Nissen

Revisorssuppleant
Stig Nissen

Valberedning
Börje Friberg (sammankallande)
Bengt Jönsson


Stadgar (pdf)

Föreningsstämma 2017 (pdf)

Extra föreningsstämma 2018-01-30 (pdf)