Stenvalsbron

Den äldst daterade stenvalvsbron i Skåne. Byggd år 1759. Kallmur med kilad sten.

Spannets/valvets bredd 2,5 m.