Harlösa Byalag

Harlösa Byalag är en politiskt och religiöst obunden medlemsförening som ideellt jobbar för Harlösabornas och bygdens bästa och för att bevara bygdens kulturhistoria och Harlösas utveckling. Föreningen är öppen för alla som delar föreningens målsättning, följer dess stadgar och betalar medlemsavgift till föreningen.

Vi är engagerade i Eslövs kommuns beslut om Harlösa och deltager med styrelsemedlemmar i Eslövs Byaråd som är en förening bestående av representanter från samtliga byar i kommunen. Harlösa Byalag arrangerar varje år ett stort antal evenemang som t.ex Harlösadagen som varje år lockar ca 5000 besökare till Harlösa, vi ordnar teaterföreställningar, utebiograf i Harlösa Park, musikarrangemang, AfterWork kvällar med artister, Cykelloppet Krankesjön Runt, Valborgsmässofirande tillsammans med Harlösa Scoutkår mm.

Vi ser fram emot förslag från våra medlemmar om ytterligare eventuella positiva aktiviteter och hoppas självklart att Ni alla vill vara med i vårt Byalag i Harlösa. Vårt medlemsantal styr hur mycket vi kan göra för Er, så vi hoppas Ni vill vara med oss!

Läs Harlösa Byalags Stadgar.