Harlösa Byahus Styrelse

Ordf. Caj Lindblom,  tel. 0705 /17 23 55 mail: ikamvasafaris@gmail.com

Kassör Susanne Andersson, tel. 0703 / 32 36 90 mail: andersson.dalagarden@telia.com

Ledamot Knut Winther, Harlösa Pensionärsförening

Ledamot Sven Malmborg, Harlösa Försköningsförening

Ledamot Rolf Tallberg, Hammarlunda Mölleförening

Ledamot Leif Palmqvist, Harlösa Donationshus

Ledamot Werner Ivarsson, Harlösa Byalag