Styrelseprotokoll

Årsmötesprotokoll 2023-03-13

Av Caj Lindblom | 2024-02-19

Protokoll fört vid årsmöte för Harlösa Byalag 2023-03-13, kl.19:00, Harlösa Byahus § 1 Byalagets ordförande Caj Lindblom hälsar välkomna och förklarar mötet öppnat. § 2 Mötets behöriga utlysning: Ordförande berättar att lappar har satts upp på alla anslagstavlor; information har funnits på byalagets hemsida; samt att annonsering har skett på Facebook. Mötet beslutar att årsmötet…

Läs mer

Styrelsemöte Harlösa Byalag 23-12-11

Av Caj Lindblom | 2023-12-12

Protokoll fört vid Styrelsemöte i Harlösa Byalag, 11 december 2023, kl. 17:00, Harlösa Byahus Närvarande: Caj Lindblom, Rolf Tallberg, Patrik Lundin, Sven Malmborg, Sture Eklund, Anders Bökberg, Lars Emmelin, Roger Andersson, Werner Ivarsson. 1. Ordf. Caj Lindblom hälsade alla välkomna. 2. Dagordningen godkändes. 3. Som justerare valdes Sture Eklund och Roger Andersson. 4. Föregående protokoll…

Läs mer

Styrelsemöte Harlösa Byalag 23-10-31

Av Caj Lindblom | 2023-12-12

Protokoll fört vid Styrelsemöte i Harlösa Byalag, 31 oktober 2023, kl. 18:30, Harlösa Byahus Närvarande: Caj Lindblom, Rolf Tallberg, Patrik Lundin, Sven Malmborg, Sture Eklund, Anders Bökberg. Frånvarande: Roger Andersson, Werner Ivarsson, Lars Emmelin. 1. Ordf. Caj Lindblom hälsade alla välkomna. 2. Dagordningen godkändes. 3. Som justerare valdes Sture Eklund och Anders Bökberg. 4. Föregående…

Läs mer

Styrelsemöte Harlösa Byalag 23-09-12

Av Caj Lindblom | 2023-12-12

Protokoll fört vid Styrelsemöte i Harlösa Byalag, 12 september 2023, kl. 18:30, Harlösa Byahus Närvarande: Caj Lindblom, Werner Ivarsson, Rolf Tallberg, Patrik Lundin, Sven Malmborg, Lars Emmelin, Roger Andersson. 1. Ordf. Caj Lindblom hälsade alla välkomna. 2. Dagordningen godkännes. 3. Som justerare valdes Werner Ivarsson och Rolf Tallberg. 4. Föregående protokoll godkännes. Ett par punkter…

Läs mer

Styrelsemöte Harlösa Byalag 23-05-04

Av Caj Lindblom | 2023-12-12

Protokoll fört vid Styrelsemöte i Harlösa Byalag, 4 maj 2023, kl. 18:30, Harlösa Byahus Närvarande: Caj Lindblom, Werner Ivarsson, Rolf Tallberg, Patrik Lundin, Sven Malmborg, Lars Emmelin, Roger Andersson, Anders Bökberg, Sture Eklund, Caroline Silverberg. 1. Ordf. Caj Lindblom hälsade alla välkomna. 2. Möte med Centerpartiet. 3. Dagordningen godkännes. 4. Som justerare valdes Lars Emmelin…

Läs mer

Styrelsemöte Harlösa Byahus 23-03-27

Av Caj Lindblom | 2023-12-12

Protokoll fört vid Styrelsemöte i Harlösa Byalag, 27 mars 2023, kl. 18:30, Harlösa Byahus Närvarande: Caj Lindblom, Werner Ivarsson, Rolf Tallberg, Patrik Lundin, Sven Malmborg, Lars Emmelin, Roger Andersson. 1. Ordf. Caj Lindblom hälsade alla välkomna. 2. Dagordningen godkännes. 3. Som justerare valdes Roger Andersson och Werner Ivarsson 4. Föregående protokoll godkänns. 5. Ekonomisk rapport:…

Läs mer

Styrelsemöte Harlösa Byalag 23-02-27

Av Caj Lindblom | 2023-12-12

Protokoll fört vid Styrelsemöte i Harlösa Byalag, 27 februari 2023, kl. 18:30, Harlösa Byahus Närvarande: Caj Lindblom, Werner Ivarsson, Rolf Tallberg, Patrik Lundin, Sven Malmborg, Erik Hopkins. 1. Ordf. Caj Lindblom hälsade alla välkomna. 2. Som justerare valdes Erik Hopkins och Sven Malmborg. 3. Föregående protokoll godkänns. 4. Ekonomisk rapport: 281 083,94 kr på kontot…

Läs mer

Styrelseprotokoll Harlösa Byalag 23-01-24

Av Caj Lindblom | 2023-12-12

Protokoll fört vid Styrelsemöte i Harlösa Byalag, 24 januari, kl. 18:30, Harlösa Byahus 1. Närvarande: Caj Lindblom, Sven Malmborg, Werner Ivarsson, Rolf Tallberg, Sture Eklund, Henrik Merin. Gäster: Caroline Silverberg, Joel Lundström, Hugo Karlsson. 2. Ordf. Caj Lindblom hälsade alla välkomna. 3. Som justerare valdes Werner Ivarsson och Rolf Tallberg. 4. ICA-samarbete: Joel berättar att…

Läs mer

Styrelseprotokoll Harlösa Byalag 2022-12-12

Av Caj Lindblom | 2023-01-16

Protokoll fört vid Styrelsemöte i Harlösa Byalag, 12 december 2022, kl. 18:30, Harlösa Byahus 1. Närvarande: Rolf Tallberg, Werner Ivarsson, Sven Malmborg, Caj Lindblom, Sture Eklund, Patrik Lundin, Erik Hopkins. 2. Ordf. Caj Lindblom hälsade alla välkomna. 3. Som justerare valdes Sven Malmborg och Sture Eklund 4. Ekonomisk rapport: På kontot finns 254 213,94 SEK.…

Läs mer

Styrelseprotokoll Harlösa Byalag 2022-11-01

Av Caj Lindblom | 2023-01-16

Protokoll fört vid styrelsemöte för Harlösa Byalag, 2022-11-01, Byahuset Närvarande: Caj Lindblom, Patrik Lundin, Erik Hopkins, Werner Ivarsson, Rolf Tallberg, Sture Eklund. Ordförande hälsar välkomna. Justeringsmän: Werner och Rolf. Ekonomisk rapport: På kontot idag 232 046,94 kr. Rolf uppmanar alla styrelsemedlemmar att lämna in milersättningsansökningar i november. Tidigare protokoll. Godkännes. Hjärtstartaren finns hos Caj. Hjärtstartaren…

Läs mer