Styrelseprotokoll

Styrelseprotokoll Harlösa Byalag 2022-12-12

Av Caj Lindblom | 2023-01-16

Protokoll fört vid Styrelsemöte i Harlösa Byalag, 12 december 2022, kl. 18:30, Harlösa Byahus 1. Närvarande: Rolf Tallberg, Werner Ivarsson, Sven Malmborg, Caj Lindblom, Sture Eklund, Patrik Lundin, Erik Hopkins. 2. Ordf. Caj Lindblom hälsade alla välkomna. 3. Som justerare valdes Sven Malmborg och Sture Eklund 4. Ekonomisk rapport: På kontot finns 254 213,94 SEK.…

Läs mer

Styrelseprotokoll Harlösa Byalag 2022-11-01

Av Caj Lindblom | 2023-01-16

Protokoll fört vid styrelsemöte för Harlösa Byalag, 2022-11-01, Byahuset Närvarande: Caj Lindblom, Patrik Lundin, Erik Hopkins, Werner Ivarsson, Rolf Tallberg, Sture Eklund. Ordförande hälsar välkomna. Justeringsmän: Werner och Rolf. Ekonomisk rapport: På kontot idag 232 046,94 kr. Rolf uppmanar alla styrelsemedlemmar att lämna in milersättningsansökningar i november. Tidigare protokoll. Godkännes. Hjärtstartaren finns hos Caj. Hjärtstartaren…

Läs mer

Styrelseprotokoll Harlösa Byalag 22-09-27

Av Caj Lindblom | 2023-01-11

Protokoll fört vid styrelsemöte för Harlösa Byalag, 2022-09-27, Byahuset 1. Närvarande: Caj Lindblom, Patrik Lundin, Erik Hopkins, Werner Ivarsson, Rolf Tallberg, Sture Eklund, Erik Hopkins, Mårten Myrkrans, Sven Malmborg. 2. Ordförande hälsar välkomna. 3. Justeringsmän: Sture och Sven. 4. Ekonomisk rapport: På kontot kronor idag 243 119,94 kr. 5. Tidigare protokoll. Godkännes. 6. Krankesjön runt,…

Läs mer

Styrelseprotokoll Harlösa Byalag 22-08-29

Av Caj Lindblom | 2023-01-11

Protokoll fört vid styrelsemöte för Harlösa Byalag, 2022-08-29, Byahuset 1. Närvarande: Caj Lindblom, Patrik Lundin, Erik Hopkins, Werner Ivarsson, Rolf Tallberg, Sture Eklund, Sven Malmborg. 2. Ordförande hälsar välkomna. 3. Justeringsmän: Werner Ivarsson, Rolf Tallberg. 4. Ekonomisk rapport: På kontot 233 733 kronor idag. 5. Tidigare protokoll. Godkännes. 6. Krankesjön runt. Erik och Sven sätter…

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte Harlösa Byalag 22-08-09

Av Caj Lindblom | 2023-01-11

Protokoll fört vid styrelsemöte för Harlösa Byalag, 2022-08-09, Byahuset 1. Närvarande från Byalaget: Caj Lindblom, Patrik Lundin, Erik Hopkins, Werner Ivarsson, Rolf Tallberg, Sture Eklund, Mårten Myrkrans. 2. Speciellt inbjudna gäster: Joel Lundström från ICA Vanja Persson, ordf. i Försköningsföreningen Ida Sköld, ordf. i Scouterna Matthias Johansson ordf. Harlösa IF Joel ser stor potential i…

Läs mer

Styrelsemöte Harlösa Byalag 2022-06-14

Av Caj Lindblom | 2023-01-11

Protokoll fört vid styrelsemöte för Harlösa Byalag, 2022-06-14, Byahuset   Närvarande: Caj Lindblom, Werner Ivarsson, Rolf Tallberg, Patrik Lundin. Ordförande hälsar välkomna och öppnar mötet. Som justeringsmän väljes Rolf Tallberg och Werner Ivarsson. Ekonomisk rapport: 357 858 kr på kontot idag. Medlemsstatus: Antal medlemmar. Fortfarande ca 60–70 st av dem som var medlemmar förra året,…

Läs mer

Styrelsemöte 22-05-10 Harlösa Byalag

Av Caj Lindblom | 2023-01-11

Protokoll fört vid Styrelsemöte i Harlösa Byalag, 10 maj 2022, kl. 18:30, Harlösa Byahus        Närvarande:    Caj Lindblom, Sven Malmborg, Erik Hopkins, Werner Ivarsson, Rolf Tallberg, Henrik Merin, Patrik Lundin, Mårten Myrkrans.      Caj Lindblom hälsade alla välkomna.      Som justerare valdes Werner och Sven.      Ekonomisk rapport: På…

Läs mer

Styrelseprotokoll 19/4-22

Av Caj Lindblom | 2022-05-06

Protokoll fört vid Styrelsemöte i Harlösa Byalag, 19 April 2022, kl. 18:30, Harlösa Byahus Närvarande: Gäster: Caroline Silfverberg (Harlösadagen). Ordinarie: Caj Lindblom, Sven Malmborg, , Rolf Tallberg, Henrik Merin,  Sture Eklund, Mårten Myrkrans. Ordf. Caj Lindblom hälsade alla välkomna.   3. Som justerare valdes Sven Malmborg och Rolf Tallberg   Ekonomisk rapport På kontot finns…

Läs mer

Styrelsemöte 22-03-15

Av Caj Lindblom | 2022-04-12

Protokoll fört vid Styrelsemöte i Harlösa Byalag, 15 mars 2022, kl. 18:30, Harlösa Byahus 1. Närvarande: Gäster: Ralf Svensson och Lotta Pettersson från Kultur och Fritid, Eslövs kommun. Ordinarie: Caj Lindblom, Sven Malmborg, Erik Hopkins, Werner Ivarsson, Rolf Tallberg, Henrik Merin, Patrik Lundin, Sture Eklund, Mårten Myrkrans. 2. Ordf. Caj Lindblom hälsade alla välkomna. 3.…

Läs mer

Styrelsemöte 22-01-25

Av Caj Lindblom | 2022-04-12

Protokoll fört vid Styrelsemöte i Harlösa Byalag, 25 januari 2022, kl. 18:30, Harlösa Byahus P1. Närvarande: Caj Lindblom, Sven Malmborg, Erik Hopkins, Werner Ivarsson, Rolf Tallberg, Henrik Merin, Patrik Lundin. Ej närvarande: Sture Eklund, Mårten Myrkrans. P2. Ordf. Caj Lindblom hälsade alla välkomna. P3. Som justerare valdes Sven Malmborg och Erik Hopkins. P4. Ekonomisk rapport:…

Läs mer