Styrelsemöte Harlösa Byalag 23-05-04

Protokoll fört vid Styrelsemöte i Harlösa
Byalag, 4 maj 2023, kl. 18:30, Harlösa Byahus
Närvarande:
Caj Lindblom, Werner Ivarsson, Rolf Tallberg, Patrik Lundin, Sven Malmborg, Lars Emmelin, Roger
Andersson, Anders Bökberg, Sture Eklund, Caroline Silverberg.
1. Ordf. Caj Lindblom hälsade alla välkomna.
2. Möte med Centerpartiet.
3. Dagordningen godkännes.
4. Som justerare valdes Lars Emmelin och Anders Bökberg.
5. Föregående protokoll godkännes.
6. Ekonomisk rapport: 343 238,94 kr på kontot idag. I år har vi fått in 37 800 på
medlemsavgifter.
7. Vidare från parkeringsmötet 1 mars i Byahuset med kommunen. Vi beslutar att vi ska skriva
till kommunen och påtala att de behöver se till att upprätthålla deras egna trafikbestämmelser. Vi ska
egentligen inte betala för detta. Lars gör ett utkast på mail till kommunen angående detta.
8. Harlösadagen.
● Prislistan: Spikad sedan tidigare.
● Artister: Huvudartisterna – Glenn Wish och Helene Persson – är klara.
● Lokalartist blir Eslöv Corp.
● Ljudteknik är bokat och klart. Markus LIndelöv som tidigare.
● Bajamajor är bokat samma antal som förra året. 1 handikapp och fem vanliga i
parken. Vi delar troligen upp så att dessa placeras på flera ställen.
● Grillgrisarna är klart, Torsten har hand om detta. Vi kommer troligen ha fyra i år, dvs
en mer än förra året då det tog slut.
● Polistillstånd klara förutom tivoli-tillstånd som ska skickas in efter deras besiktning
som sker i maj.
● Parkeringsytorna är klara med Johan Andersson. Werner får själv prata med Johan
om det är några oklarheter.
● Kökspersonal till grillning och servering klart.
● Kyrkan kommer ha Mamma Maud som barnunderhållning – klart.
● Brandförsvaret klart. De ha 10 stycken radios till oss också.
● Sven fixar Skylift för att montera ljud osv.
● Blommor till artist är beställd av Friagaria. En till Eslövs Corp, en till Glenn, en till
Helene och en till Mamma Maud.
● Vi kommer ha ett eget stånd för Byalaget i år också, Rolf främst tar detta.
● Dragonerna hoppas kunna komma med hästar för ridning och uppvisning. Det är inte
helt bestämt ännu.
● Lars är i kontakt med fordonsgruppen i kamratföreningen. Fordonsgruppen vill gärna
ställa upp och visa upp veteranfordon, bland annat en stridsvagn 103 och
något/några andra fordon. Vi får vara utanför macken. Rolf och Lars ska verifiera att
ytan är tillräcklig.
● Papperskorgarna från förra året gick sönder pga regnet. Finns för 33 kr styck på
Biltema – Rolf köper.
● Knalleläget. Caroline informerar att det är dåligt med knallar. Det brukar dock komma
in beställningar sista veckorna. Hon kommer försöka trycka på på diverse sätt.
● Tältresning på måndagen. De som kan träffas kl 13 på Bränneriet, de som arbetar
ansluter när de kan.
● Patrik gör lådor till pinnarna till tälten. Vi har fyra stycken i Byalaget. Dukarna har vi
sopkärl till.
● Rivning av tälten ska ske på Harlösadagen, efter traktorparaden.
● Sture köper engångstallrikar, muggar och bestick, minst 250 uppsättningar, på
snabbgross.
● Rolf ansvarar för att dra fram ström, det är på banan.
● Dirigering traktorparaden. Caj står vid hörnan vid Möllan, Sture står vid pizzerian,
Roger där de kör ut, Anders och Rolf vid korsningen vid macken, Patrik vid
industrivägen.
● Corvette-klubben kommer men de vet inte hur många som kommer, upp till 20 st.
Platsen behöver reserveras.
● Datum för ERFA-möte: 8 juni, kl 18:30, i Byahuset.
● Affischer: Caj gör dessa så fort all information är på plats. Sven ser gärna att Skånska
visor är med på denna.
● Sven sätter dunkar, flaggor och skyltar.
● Janette Grönwall kommer vara sjukvårdsansvarig och har tillgång till ATV.
● Sture ansvarar för knalleparkeringen på torgvägen. Caroline fixar biljetter till
knallarna.
● Werner sätter upp tre balvagnar två veckor innan, vepor och skyltar klara.
● Caj beställer 10 st kepsar och tröjor till dem som behöver, samt 10 gula västar.
9. Angående det planerade bygget av LSS boende i Hotellparken. Vi har idag fått information om
att kommunen gett positivt förhandsbesked för bygget. Lars kommer sätta sig in mer i ärendet och
vad vi kan göra.
10. Inga övriga frågor.
11. Nästa möte beslutas hållas tisdag 30 maj kl 18:30 i Byahuset.
12. Mötet avslutas.
Vid protokollet:
Patrik Lundin
Justeras:
Lars Emmelin Anders Bökberg