Klintebo fritids

Öppettider klockan 06.00 – 17.30
Frukost serveras klockan 07.00
Mellanmål serveras klockan 14.00

Telefon:
Eken 046-72 87 05
Boken 046-72 87 04
Mobiltelefon till båda avdelningarna 070-660 00 65

Verksamheten
Klintebo fritidshem har två avdelningar Boken och Eken med barn från förskoleklass och uppåt. Fritidshemmet har en inriktning med daglig utevistelse. En dag i veckan har vi utedag eller gymnastik med rörelse-lekar. Övriga dagar erbjuder vi skapande verksamhet och bakning efter barnens intresse för att stimulera och utveckla barnens kreativitet och fantasi.