Gladbackens förskola

Gladbacken förskola bedriver en Reggio Emilia inspirerad verksamhet. Här ges barnen möjlighet att vara aktiva medskapare i sin egen utveckling. Barnen får möjlighet att vara delaktiga och påverka vad vi gör och erbjuds varierande miljöer för lärande. Barn är resursrika, nyfikna, kompetenta och därför utmanar vi barnen att på olika sätt uttrycka sig och upptäcka känslan av ”Jag kan”.

Vi arbetar medvetet med att ta tillvara barnens olikheter för att bygga en lärorik verksamhet där alla känner sig trygga och har roligt. Samarbete mellan barn, föräldrar och pedagoger ser vi som nödvändigt för att ta tillvara barnets möjlighet till utveckling och lärande.

Gladbackens förskola har två avdelningar:

Nyckelpigan, här går de barn som är 1 – 3 år
Grodan, här går de barn som är 4 – 5-år

Vi samarbetar mycket över avdelningsgränserna och ser oss som en enhet. Det gör att vi följer varje enskilt barn över en längre tid, vilket vi anser leder till en ökad trygghet och att vi kan utveckla och se barnens positiva sidor bättre samt lättare möta de olika behov barnen har.

Viktigt för dig som förälder att veta!
Alla som arbetar i förskolan har tystnadsplikt. Detta innebär att ingenting får yppas om enskilda barns personliga förhållanden. Tystnadsplikten gäller även efter anställningens slut.