Harlösadagen 6/6 2022

Vi gör nu en nystart för Harlösadagen efter pandemin och hoppas att 2022 blir en härlig återkomst för Harlösadagen på Nationaldagen den 6/6. Vi har nu klart och bokat Hasse "Kvinnaböske" Andersson som vår huvudartist och vi hälsar honom extra välkommen tillbaka till oss på mångas begäran!

Vi hoppas även kunna bjuda på "lite extra" 2022 års Harlösadag bl.a. med ett större Tivoli för barnen! Helgrillat Vildsvin med potatissallad och tillbehör säljes i parken! Obs! VI öppnar Harlösadagen en timme tidigare i år kl.10.00! Dagen avslutas med vår traditionella traktorparad genom byn som börjar ca kl. 14.30 från Nostalgimacken!

Väl mött alla Nationaldagen 2022!

Styrelsen Harlösa Byalag

 

Styrelseprotokoll 19/4-22

Av Caj Lindblom | 2022-05-06

Protokoll fört vid Styrelsemöte i Harlösa Byalag, 19 April 2022, kl. 18:30, Harlösa Byahus Närvarande: Gäster: Caroline Silfverberg (Harlösadagen). Ordinarie: Caj Lindblom, Sven Malmborg, , Rolf Tallberg, Henrik Merin,  Sture Eklund, Mårten Myrkrans. Ordf. Caj Lindblom hälsade alla välkomna.   3. Som justerare valdes Sven Malmborg och Rolf Tallberg   Ekonomisk rapport På kontot finns…

Läs mer

Styrelsemöte 22-03-15

Av Caj Lindblom | 2022-04-12

Protokoll fört vid Styrelsemöte i Harlösa Byalag, 15 mars 2022, kl. 18:30, Harlösa Byahus 1. Närvarande: Gäster: Ralf Svensson och Lotta Pettersson från Kultur och Fritid, Eslövs kommun. Ordinarie: Caj Lindblom, Sven Malmborg, Erik Hopkins, Werner Ivarsson, Rolf Tallberg, Henrik Merin, Patrik Lundin, Sture Eklund, Mårten Myrkrans. 2. Ordf. Caj Lindblom hälsade alla välkomna. 3.…

Läs mer

Styrelsemöte 22-01-25

Av Caj Lindblom | 2022-04-12

Protokoll fört vid Styrelsemöte i Harlösa Byalag, 25 januari 2022, kl. 18:30, Harlösa Byahus P1. Närvarande: Caj Lindblom, Sven Malmborg, Erik Hopkins, Werner Ivarsson, Rolf Tallberg, Henrik Merin, Patrik Lundin. Ej närvarande: Sture Eklund, Mårten Myrkrans. P2. Ordf. Caj Lindblom hälsade alla välkomna. P3. Som justerare valdes Sven Malmborg och Erik Hopkins. P4. Ekonomisk rapport:…

Läs mer

Styrelseprotokoll 21-12-08

Av Caj Lindblom | 2022-04-12

Protokoll fört vid Styrelsemöte i Harlösa Byalag, 8 december 2021, Harlösa Byahus   P1.  Närvarande: Caj Lindblom, Henrik Merin, Sven Malmborg, Sture Eklund, Werner Ivarsson, Rolf Tallberg. Ej närvarande: Erik Hopkins, Mårten Myrkrans. P2. Ordf. Caj Lindblom hälsade alla välkomna. P3.  Som justerare valdes Sture Eklund och Henrik Merin. P4. Ekonomisk rapport: Kassan är vid…

Läs mer

Styrelseprotokoll 21-10-25

Av Caj Lindblom | 2021-12-01

P1. Närvarande; Caj Lindblom, Mårten Myrkrans, Rolf Tallberg, Sven Malmborg, Verner Ivarsson, Sture Eklund. Ej närvarande: Erik Hopkins, Henrik Merin, Patrik Lundin (sjuk) P2. Ordf. hälsade alla välkomna samt förklarade sammanträdet för öppnat. Ordf. påpekade vikten att alla som ej kan närvara på våra styrelsemöten anmäler detta i förväg till ordf. för planeringens skull. P3.…

Läs mer

Styrelseprotokoll 21-09-14

Av Caj Lindblom | 2021-09-20

Protokoll fört vid styrelsesammanträde mer Harlösa Byalag 14 sept 2021 Närvarande; Caj, Mårten, Rolf, Sven och Ingemar. P1. Ordf. hälsade alla välkomna samt förklarade sammanträdet för öppnat. P2. Att jämte ordf. justera dagens protokoll utsågs Sven Malmborg och Rolf Tallberg. P3. Ekonomi. Rolf meddelade att kassan i dag är 189.558:94 kr. Vissa mindre utgifter i…

Läs mer

Styrelseprotokoll 21-08-12

Av Caj Lindblom | 2021-08-18

Protokoll fört vid styrelsesammanträde med Harlösa Byalag i Byahuset 12 aug 2021.   Närvarande: Caj Lindblom, Mårten Myrkrans, Rolf Tallberg via FaceTime, Werner Ivarsson, Erik Hopkins, Sven Malmberg och Ingemar Olsson. P1. Ordf. hälsade alla välkomna samt förklarade sammanträdet för öppnat. P2. Att jämte ordf. justera dagens protokoll utsågs Werner Ivarsson och Erik Hopkins. P3.…

Läs mer

Program för Harlösa Byalag 2022

Av Caj Lindblom | 2021-08-09

Tisdagen 17/5 kl. 18.00    Modevisning av SeniorShop i Byahuset för Harlösa Byalags medlemmar! Måndagen 6/6 kl. 10.00 – 16.00     HARLÖSADAGEN med Hasse ”Kvinnaböske” Andersson, Tivoli, Helstekt Vildsvin, Traktorparad Lördagen 20/8  kl. 21.00  Utebio i Harlösa Park, medtag egen picknick korg, gratis entré! Söndagen 4/9 kl. 10.00   ”Krankesjön Runt” ett motionscykellopp runt vår fina…

Läs mer

Styrelseprotokoll 20-08-19

Av Caj Lindblom | 2020-09-24

Protokoll fört vid styrelsesammanträde med Harlösa Byalag 200819 Före sammanträdet med styrelsen var Ordf. Caj tackade Robert för informationen varefter styrelsen började sitt sammanträde. Närvarande: Caj Lindblom, Rolf Tallberg, Werner Ivarsson, Erik Hopkins, Sven Malmborg, Ingemar Olsson, Tommy Nilsson och Henrik Merin. P1. Ordf. hälsade alla välkomna samt förklarade sammanträdet för öppnat. P2. Att jämte…

Läs mer

Styrelseprotokoll 20-06-08

Av Caj Lindblom | 2020-07-07

Protokoll fört vid styrelsesammanträde med Harlösa Byalag 200608 Före sammanträdet med styrelsen var Robert Hansson, nye ägaren av Harlösa Hotell, inbjuden att informera om planerna med utbyggnaden. Vanja Persson som ordförande för Harlösa Försköningsförening var även inbjuden eftersom fastigheterna gränsar till Harlösa Park. Robert Hansson informerade hur hotellet kommer att se ut på utsidan, men…

Läs mer