Harlösadagen är nu officiellt inställd år 2020!

Byalaget måste härmed meddela ett av våra allra svåraste beslut på länge!

Vi i styrelsen hoppas naturligtvis att Ni alla som uppskattar Harlösadagen, har full förståelse för vårt beslut, även om det är ett tag till den 6 Juni! Vi tycker dock det är bättre för alla knallar, tivoli, traktorförare och artister m.fl att vi redan nu tar det svåra beslutet. Vi kan dock efter besked idag 29/4, glädjande meddela att årets huvudartist, som skulle varit Hasse "Kvinnaböske" Andersson, har meddelat att han redan nu bokat in Harlösadagen 2021 och han hälsar alla Harlösadagsbesökare, att han ser fram emot att åter få träffa oss i Harlösa den 6/6, 2021.

Vänligen alla, för gärna detta besked vidare till vänner och bekanta som Ni vet brukar komma till oss på Harlösadagen!

Väl mött alla Nationaldagen 2021!

Styrelsen Harlösa Byalag

 

Styrelseprotokoll 20-08-19

Av Caj Lindblom | 2020-09-24

Protokoll fört vid styrelsesammanträde med Harlösa Byalag 200819 Före sammanträdet med styrelsen var Ordf. Caj tackade Robert för informationen varefter styrelsen började sitt sammanträde. Närvarande: Caj Lindblom, Rolf Tallberg, Werner Ivarsson, Erik Hopkins, Sven Malmborg, Ingemar Olsson, Tommy Nilsson och Henrik Merin. P1. Ordf. hälsade alla välkomna samt förklarade sammanträdet för öppnat. P2. Att jämte…

Läs mer

Styrelseprotokoll 20-06-08

Av Caj Lindblom | 2020-07-07

Protokoll fört vid styrelsesammanträde med Harlösa Byalag 200608 Före sammanträdet med styrelsen var Robert Hansson, nye ägaren av Harlösa Hotell, inbjuden att informera om planerna med utbyggnaden. Vanja Persson som ordförande för Harlösa Försköningsförening var även inbjuden eftersom fastigheterna gränsar till Harlösa Park. Robert Hansson informerade hur hotellet kommer att se ut på utsidan, men…

Läs mer

Styrelseprotokoll 2020-05-12

Av Caj Lindblom | 2020-06-15

Protokoll fört vid styrelsesammanträde med Harlösa Byalag 200511                     Närvarande: Caj Lindblom, Rolf Tallberg, Werner Ivarsson, Sven Malmborg, Ingemar Olsson, Tommy Nilsson, Henrik Merin, Erik Hopkins Anmält sjuk: Mårten Myrkrans P1. Ordf. hälsade alla välkomna samt förklarade sammanträdet för öppnat. P2. Att jämte ordf. justera dagens protokoll utsågs Werner Ivarsson och Tommy Nilsson P3. Ekonomi. Rolf…

Läs mer

Styrelseprotokoll 2020-04-14

Av Caj Lindblom | 2020-04-14

Protokoll fört vid styrelsesammanträde med Harlösa Byalag 200414 Närvarande: Caj Lindblom, Mårten Myrkrans, Rolf Tallberg, Werner Ivarsson, Sven Malmborg och Ingemar Olsson. P1. Ordf. hälsade alla välkomna samt förklarade sammanträdet för öppnat. P2. Att jämte ordf. justera dagens protokoll utsågs Ingemar Olsson och Rolf Tallberg. P3. Ekonomi. Rolf meddelade att dagens konto var 100225:94. Caj…

Läs mer

Styrelseprotokoll 20-03-17

Av Caj Lindblom | 2020-03-17

Protokoll fört vid styrelsesammanträde med Harlösa Byalag 20-03-17. Närvarande: Caj Lindblom, Rolf Tallberg, Henrik Merin, Werner Ivarsson, Tommy Nilsson, Sven Malmborg och Ingemar Olsson. Erik Hopkins Mårten Myrkrans avanmält sig! hälsade alla välkomna samt förklarade sammanträdet för öppnat. Ett speciellt välkomnande till Henrik Merin, ny suppleant i styrelsen Att jämte ordf. justera dagens protokoll utsågs…

Läs mer

Årsmötesprotokoll 20-03-02

Av Caj Lindblom | 2020-03-02

Protokoll årsmöte Harlösa Byalag. 2020-03-02. 1 Årsmötets öppnande. Ordförande Caj Lindblom hälsade alla välkomna samt förklarade årsmötet för öppnat. 2 Årsmötets behöriga utlysning. Ordf Caj redogjorde för hur utlysningen av årsmötet skett vilket godkändes av årsmötet. 3 Val av mötets ordförande och sekreterare. Både sittande ordförande Caj Lindblom och sekreterare Mårten Myrkrans valdes av årsmötet.…

Läs mer

Verksamhetsberättelse Harlösa Byalag 2019

Av Caj Lindblom | 2020-02-17

Verksamhetsberättelse Harlösa Byalag 2019 Harlösa Byalag har under 2019 haft följande styrelse: Ordf. Caj Lindblom, sekr. Mårten Myrkrans, kassör Rolf Tallberg ledamot Sven Malmborg, ledamot Verner Ivarsson, ledamot Erik Hopkins ledamot Caroline Silfverberg, suppleanter Ingemar Olsson och Tommy Nilsson Året började med att Harlösa Byalag ordnade i samarbete med Eslövs Teaterförening en teaterföreställning den 13/2…

Läs mer

Styrelseprotokoll 2020-02-17

Av Caj Lindblom | 2020-01-27

Protokoll fört vid styrelsesammanträde med Harlösa Byalag 200217. Närvarande: Caj Lindblom, Mårten Myrkrans, Rolf Tallberg, Caroline Silfverberg, Werner Ivarsson, Tommy Nilsson, Sven Malmborg och Ingemar Olsson. P1. Ordf. hälsade alla välkomna samt förklarade sammanträdet för öppnat. P2. Att jämte ordf. justera dagens protokoll utsågs Ingemar Olsson samt Caroline Silfverberg. P3. Ekonomi. Rolf meddelade dagens konto…

Läs mer