Harlösadagen 6/6 - 2023

Efter en härlig återstart av Harlösadagen 2022 med publikrekord planerar vi nu för fullt för Harlösadagen 2023. Vissa förändringar kommer att ske eftersom Harlösa Byalag kommer att vara ensamma arrangörer av vår fina dag i Harlösa. Vi har ännu inga artister bokade, men återkommer med besked när kontrakt finnes! Vårt tivoli kommer tillbaka med ytterligare åkattraktioner och många knallar har redan anmält att de vill komma! Helstekt vildsvin med potatissallad i parken blir det som vanligt och massor av annan mat och kaffeserveringar. VI öppnar Harlösadagen i år kl.10.00! Dagen avslutas med vår traditionella traktorparad genom byn som börjar ca kl. 14.30 från Nostalgimacken!

Väl mött alla Nationaldagen 2023!

Styrelsen Harlösa Byalag

 

Årsmötesprotokoll 20-03-02

Av Caj Lindblom | 2020-03-02

Protokoll årsmöte Harlösa Byalag. 2020-03-02. 1 Årsmötets öppnande. Ordförande Caj Lindblom hälsade alla välkomna samt förklarade årsmötet för öppnat. 2 Årsmötets behöriga utlysning. Ordf Caj redogjorde för hur utlysningen av årsmötet skett vilket godkändes av årsmötet. 3 Val av mötets ordförande och sekreterare. Både sittande ordförande Caj Lindblom och sekreterare Mårten Myrkrans valdes av årsmötet.…

Läs mer

Styrelseprotokoll 2020-02-17

Av Caj Lindblom | 2020-01-27

Protokoll fört vid styrelsesammanträde med Harlösa Byalag 200217. Närvarande: Caj Lindblom, Mårten Myrkrans, Rolf Tallberg, Caroline Silfverberg, Werner Ivarsson, Tommy Nilsson, Sven Malmborg och Ingemar Olsson. P1. Ordf. hälsade alla välkomna samt förklarade sammanträdet för öppnat. P2. Att jämte ordf. justera dagens protokoll utsågs Ingemar Olsson samt Caroline Silfverberg. P3. Ekonomi. Rolf meddelade dagens konto…

Läs mer