Styrelseprotokoll 20-03-17

Protokoll fört vid styrelsesammanträde med Harlösa Byalag 20-03-17.

Närvarande: Caj Lindblom, Rolf Tallberg, Henrik Merin, Werner Ivarsson, Tommy Nilsson, Sven Malmborg och Ingemar Olsson. Erik Hopkins

Mårten Myrkrans avanmält sig!

 1. hälsade alla välkomna samt förklarade sammanträdet för öppnat. Ett speciellt välkomnande till Henrik Merin, ny suppleant i styrelsen
 2. Att jämte ordf. justera dagens protokoll utsågs Verner Ivarsson och Erik Hopkins.
 3. Alla nya beslut i svart text.
 4. Rolf meddelade dagens konto var 101 534,94
 5. Harlösadagen 6 juni. Beviljade bidrag från 2 st. Sparbanksstiftelser är vars 25.000:- + 30.000:- i bidrag från Eslövs Kommun. Nu klart med vilken artist som kan komma den 6 juni, det blir Hasse ”Kvinnaböske ” Andersson. Polisen är kontaktade genom Johan Anderssons hustru, om de kan uppträda med tjänstehundar. Caj har nu ett kontrakt med ett nytt tivoli från Trelleborg, TJ event, som kommer till Harlösa den 6 juni. Avgiften är 5000kr för deras markhyra. Dessutom skall de få sälja popcorn och sockervadd. Caj jobbar med att lösa strömförsörjning till alla som behöver detta. Beslutades att avgifterna skall vara 2000kr för företagare, 250kr/tältmeter för bord med stol samt 150kr /meter för övriga. Caj har alla tillstånd som krävs, förutom ett karusellbesiktningsintyg som skall skickas till polisen när karusellerna är besiktigade. Harlösadagens genomförande eller ej pga Coronavirus diskuterades och det beslutades om att vi avvaktar utvecklingen av pandemin och tar ett slutgiltigt beslut i slutet på april. Senast en månad innan Harlösadagen måste vi i så fall avlysa dagen!
 6. After Work. Nytt datum för våren 2020 blir fredagen den 17 april kl. 1830. Emilie Torstensson med hjälp av Lost Highway Boys kommer att stå för underhållningen. Vi skall servera kaffe som vanligt. Även detta arrangemang diskuterades om genomförande eller ej pga viruset. Vi beslutade att avvakta till 14 dagar innan att besluta samt att Caj kontaktar Emilie Torstensson hur hon vill agera.
 7. Teaterföreställningen den 3 april inväntar vi besked om föreställningen skall ställas in av Eslövs Teaterförening.
 8. Trafikmiljön i byn diskuterades och vi som deltog i Eslöv Byaråd (Caj, Rolf och Erik) redovisade vad som diskuterats i denna fråga på kommunmötet den 11 mars.
 9. Bligehöj skall underhållas, städas och oljas till våren. Kvarstår!
 10. Caj jobbar med offerter från Svanströms Repro. Har fått ett anbud om 6000kr för 4st tavlor om vi själva gör layouten och 8000:-, om Svanströms skall göra den. Tanken är att erbjuda ett paket för företagare om reklam på tavlorna och vår nya hemsida. Caj har fått filerna att korrigera från tryckaren. Caj påbörjar detta arbete när hemsidan är färdig!
 11. Hemsidan är släppt offentligt och många positiva synpunkter har kommit in på FB mm. Flera företagare har anmält sitt intresse att annonsera på sidan och vi jobbar nu med att lägga in dessa företagares annonser. Caj har fått en del utbildning och Rolf Tallberg skall även utbildas. Rolf får ansvara för fakturering av företagen.

 

 1. Harstångaprojektet. När projektet drar i gång skall 3 st. från Harlösa + 2 reserver dela på turerna från oss i Harlösa. Dessa 3 är Caj, Sven, Rolf, samt Lillebror och Stig Nissen som reserver. Möte tillsammans med Flyingeborna den 21 kl. 1600 i Flyinge. Samling hos Caj kl. 1545. Projektet är nu nästan genomfört och vi skall i projektgruppen träffas för en utvärdering av genomförandet och bestämma hur vi går vidare.
 2. Erik redogjorde för Nässjömodellen som Eslövs kommun beslutat att genomföra. Detta innebär att ett bidrag 2020 på 1 miljon kronor skall avsättas till landsbygdsinveteringar och 1,5 miljoner kronor 2021 och varje år framåt. Byarna i kommunen kan lämna in projektförslag som man vill genomföra, dessa projekt skall vara bestående efter projektets slut och tillfalla byarna. Enstaka människor, föreningar eller grupper kan lämna in förslag som sedan bedöms av kommunen som möjliga att genomföra. År 2020 är det Löberöd, Hurva och Kungshult som får börja lämna in förslag för genomförande och därefter skall 2021 Harlösa, Flyinge och Gårdstånga få 1,5 miljoner att fördela på deras förslag. Harlösa Byalag kommer att vara koordinatorer för ansökningar och ge information till byborna.
 3. Övriga frågor. Henrik Merin kom med ett bra förslag att vi i Byalaget skulle i den rådande situationen erbjuda äldre människor hjälp med att handla i vår ICA Nära butik. Caj kontaktar Joakim på ICA och kollar hans syn på detta och på vilket sätt vi skulle kunna göra det praktiskt! Vi som i så fall skulle hjälpa dessa äldre är Caj, Tommy, Verner, Sven och Rolf.
 4. Nästa möte bestämdes till tisdagen den 14/4 – 2020 kl.18.30 i Byahuset.

 

 1. tackade för visat intresse samt förklarade sammanträdet för avslutat.

 

 

Caj Lindblom

 

 

Justeras:    Verner Ivarsson                                                              Justeras:  Erik Hopkins