Styrelseprotokoll 2020-02-17

Protokoll fört vid styrelsesammanträde med Harlösa Byalag 200217.

Närvarande: Caj Lindblom, Mårten Myrkrans, Rolf Tallberg, Caroline Silfverberg, Werner Ivarsson, Tommy Nilsson, Sven Malmborg och Ingemar Olsson.

P1. Ordf. hälsade alla välkomna samt förklarade sammanträdet för öppnat.

P2. Att jämte ordf. justera dagens protokoll utsågs Ingemar Olsson samt Caroline Silfverberg.

P3. Ekonomi. Rolf meddelade dagens konto var 61784:94

P4. Årsmötet den 2 mars. Styrelsen träffas kl. 1800 för behandling av eventuella frågor. Beslutades att bjuda på wienerbröd och småbröd. Kallelsen delas ut i byn genom styrelsens försorg. Beslutades föreslå årsmötet att bibehålla samma årsavgift för kommande verksamhetsår.

P4. Harlösadagen 6 juni. Det är ej klart med vilken artist som kan komma den 6 juni. Ingemar skall undersöka om tullen är intresserade av att medverka den 6 juni. Polisen är också ett alternativ. Caj har varit i kontakt med ett nytt tivoli från Trelleborg, TJ event, som är intresserade av att komma till Harlösa den 6 juni. Avgiften skulle vara 5000kr för deras markhyra. Dessutom skall de få sälja popcorn och sockervadd. Caj jobbar med att lösa strömförsörjning till alla som behöver detta. Beslutades att avgifterna skall vara 2000kr för företagare, 250kr/tältmeter för bord med stol samt 150kr /meter för övriga. Caj jobbar med alla andra tillstånd som krävs för detta arrangemang.

P5. After Work. Nytt datum för våren 2020 blir fredagen den 17 april kl. 1830. Emilie Torstensson med hjälp av Lost Highway Boys kommer att stå för underhållningen. Vi skall servera kaffe som vanligt.

P6. Informationstavlor. Caj jobbar med offerter från Svanströms Repro. Har fått ett anbud om 6000kr för 4st tavlor om vi själva gör layouten och 8000:-, om Svanströms skall göra den. Tanken är att erbjuda ett paket för företagare om reklam på tavlorna och vår nya hemsida.

P6. Harstångaprojektet. När projektet drar i gång skall 3 st. från Harlösa + 2 reserver dela på turerna från oss i Harlösa. Dessa 3 är Caj, Sven, Rolf, samt Lillebror och Stig Nissen som reserver. Möte tillsammans med Flyingeborna den 21 kl. 1600 i Flyinge. Samling hos Caj kl. 1545.

P7. Beslutades att den nya styrelsen har sitt konstituerande sammanträde direkt efter årsmötet. Den nya styrelsen har sitt första sammanträde tisdagen den 17 mars kl. 18.30.

P 8. Ordf. tackade för visat intresse samt förklarade sammanträdet för avslutat.

Caj Lindblom

Justeras: Ingemar Olsson Caroline Silfverberg