Styrelseprotokoll 21-10-25

P1. Närvarande; Caj Lindblom, Mårten Myrkrans, Rolf Tallberg, Sven Malmborg, Verner Ivarsson, Sture Eklund.

Ej närvarande: Erik Hopkins, Henrik Merin, Patrik Lundin (sjuk)

P2. Ordf. hälsade alla välkomna samt förklarade sammanträdet för öppnat. Ordf. påpekade vikten att alla som ej kan närvara på våra styrelsemöten anmäler detta i förväg till ordf. för planeringens skull.

P3. Att jämte ordf. justera dagens protokoll utsågs Sven Malmborg och Mårten Myrkrans.

P4. Ekonomi. Rolf meddelade att kassan i dag är 192 078:94 kr.

P5. Vid teaterföreställningen den 5/11 kl.19.00 ansvarar Sven Malmborg för att stolarna i Byahuset transporteras till Idrottshallen. Till sin hjälp har han Sture Eklund, Mårten Myrkrans. Om Henrik, Patrik eller Erik kan hjälpa till, vänligen hör av Er till Caj. Caj fixar kaffe och kakor med tillbehör. Mårten Myrkrans fixar taggen till Idrottshallens lås! Samling 16.00!

P6. Musikaftonen med Traveling John 10/11 kl.19.00 har Rolf Tallberg, Verner Ivarsson, Sven Malmborg, Mårten Myrkrans anmält att de kan hjälpa till! Henrik, Patrik och Erik får höra av sig om de kan bidraga! Samling 16.30 Byahuset!

P7. Nya pengar från kommunen! Eslövs kommun har tilldelat alla Byaföreningar ett extra anslag på 30.000:- + en extra summa fördelat på hur många invånare varje by har! Totala summan som delas ut är 1 miljon kronor. Anslaget skall användas till trygghetsbevarande och försköningsprojekt i byarna. Förslag till hur dessa pengar skall användas kan varje styrelseledamot fundera på till nästa styrelsemöte. Förslag framkom att vi även skall låta byborna kunna komma med förslag via en insändare som Caj fixar på ”Harlösasidan” på Facebook.

P8. Caj har varit i kontakt med Räddningstjänst Syd och frågat om vi i Harlösa skulle kunna likt Billinge by bli skänkta en hjärtstartare med tillhörande HLR utbildning samt startande av en telefonkedja som efter utbildningen kan vara nåbara vid eventuell olycka där HLR behövs! Besked från Anders Åberg på Räddningstjänst Syd att de är intresserade att hjälpa till med utbildning. Hjärtstartare får vi skaffa själv. Billinge fick eftersom de ligger långt från Brandstation i Eslöv.

P9. Informationstavlorna runt Harlösa skall ju uppdateras. Alla bör hjälpa till att skaffa företag som kan tänkas medverka med reklam på tavlorna. Verner tar på sig ansvaret att flytta 2 av tavlorna till nya platser! Se bifogad bild på hur tavlan nu ser ut. Finns alltså platser till fler företag!

P10. Styrelsen diskuterade, med tanke på dagens drivmedelspriser, om inte det är lämpligt att införa möjlighet för styrelsemedlemmarna att kunna få ut körersättning för deltagande i möten utanför Harlösa samt vid t.ex. utdelande av information till harlösabor med omnejd! Styrelsen tog beslut att så skall ske och att det gäller retroaktivt från 1/1-21.

Så Ni som har använt Er privata bil i dessa ärenden skicka en uppgift med datum och anledning samt antal km till Rolf Tallberg, så kommer han att utbetala Er ersättning med 25:- / mil

P11. Svartfågelproblemet kvarstår!

P12. Övriga frågor Sven undrade om Landsbygdsprojektet och inget svar ännu från Kommunen har kommit.

P13. Nästa möte! Nästa styrelsemöte blir Onsdagen 8/12 kl. 18.30 i Harlösa Byahus

P14.Ordf. Caj tackade för visat intresse samt förklarade sammanträdet för avslutat.

Justeras: Sven Malmborg                                     Justeras: Mårten Myrkrans                                 Vid tangentbordet: Caj Lindblom