Styrelsemöte Harlösa Byahus 23-03-27

Protokoll fört vid Styrelsemöte i Harlösa
Byalag, 27 mars 2023, kl. 18:30, Harlösa Byahus
Närvarande:
Caj Lindblom, Werner Ivarsson, Rolf Tallberg, Patrik Lundin, Sven Malmborg, Lars Emmelin, Roger
Andersson.
1. Ordf. Caj Lindblom hälsade alla välkomna.
2. Dagordningen godkännes.
3. Som justerare valdes Roger Andersson och Werner Ivarsson
4. Föregående protokoll godkänns.
5. Ekonomisk rapport: 348 080,94 kr på kontot idag.
6. Rapport från modevisningen förra veckan. Det blev en lyckad tillställning med mycket folk.
7. After Worken blir tyvärr inställd på grund av sjukdom i planerade orkestern. Det verkar bli för
svårt att hinna få tag i ersättningsartist med så kort varsel.
8. Möte med Centerpartiet. Centerpartiet vill komma och berätta om deras planer som är
relevanta för oss. Förslagsvis bokar vi in detta i samband med ett ordinarie styrelsemöte. Datum
beslutas senare.
9. Det kommer ske ett Informationsmöte från Kultur & Fritid 13/4 kl 18:00 på restaurang
Karidal. Caj och Rolf planerar åka på detta. Övriga styrelsemedlemmar uppmanas höra av sig om de
vill följa med.
10. Rapport från Parkeringmöte 1 mars kl 10:00 Byahuset med kommunen. Två tjänstemän
lyssnade på Byalaget angående de problem vi upplevt med parkeringen i samband med
Harlösadagen. Vi önskade gärna ha hjälp med parkeringsvakter och extra parkeringsskyltar. Ett besked
blev att vi behöver betala Parkeringvakt 335:-/vakt/timme + moms.
Vi avvaktar med beslut om huruvida vi ska ha parkeringsvakter eller inte till nästa möte, så hinner vi
undersöka frågan.
11. Harlösadagen.
● Prislistan: Spikad sedan tidigare.
● Artister: Huvudartisterna – Glenn Wish och Helene Persson – är klara. Priset för dem
är 50 000 kr. Detta pris godkänns av styrelsen. Hjälp med att skaffa lokal artist
efterfrågas av styrelsen.
● Knalleplaneringen: Caroline kunde tyvärr inte komma ikväll, men ca 20 platser har
redan hyrts ut, så det verkar gå bra med detta.
● Matserveringen: Grillning och servering är klart.
● Sjukvårdsansvarig: Det blir Jeanette Grönvall. Hon får också låna brandförsvarets ATV
vid behov.
● Traktorparaden: Allt går enligt plan. Det blir lite tema och förhoppningsvis några extra
speciella traktorer.
● Tivoli: Bokningen är klar, med ännu bättre tivoli än förra året, samt att vi får betalt
6500 kr.
● Annat: Lars frågar om P7 skulle kunna tänkas vara med, eller tex genom
fordonsgruppen eller kamratföreningen. Caj ska höra om intresse kan finnas från
regementets sida. Lars frågar fordonsgruppen. Vi måste dock fundera på var lämplig
plats kan finnas, och vilka fordon som skulle kunna fungera.
12. Utebion 12/8: Vi har fått en offert på ca 26 000 kr för tekniken. Vi har också fått godkänt att
visa “Jag är Zlatan” av ägarna till denna, vilket skulle kosta 4000 kr. Styrelsen ställer sig positiv till att
godkänna detta. Popcorn och pizza kommer säljas.
13. Hjärtstartare. Inget nytt, monteras vid bättre väder.
14. Det har varit ett möte med HFF, vägföreningen och Byalaget om att det planeras byggas LSS
boende i hotellparken, av nya fastighetsägaren OBOS. Ett antal synpunkter finns från föreningarna,
som kommer skickas in till kommunen. Synpunkter från försköningsföreningen finns också.
15. Informationstavlan kvarstår, inga nya åtgärder på denna.
16. Soptunnan vid Bligehöj. Caj ska skriva brev till Eslövs kyrkoförsamling, men har inte hunnit
ännu.
17. Harlösagåvan. Caj har pratat med Siri och förevisar en vacker solnedgångsbild, som skulle
kunna läggas in i tex ett fat eller liknande. Mötet godkänner att Caj jobbar vidare med denna.
18. Skolproblemen. En skrivelse har skickats till David Westlund, ordförande på Barn- och
utbildningsnämnden. Vi har fått ett svar från David där de berättar att de beslutat utreda flera skolor i
området, och att det pågår ett arbete med att försöka säkerställa skolornas fortlevnad. David har
också ringt Caj och pratat om ärendet. Caj har tydliggjort vår oro i frågan och att det är mycket viktigt
att nämnden tar tag i detta ordentligt.
19. Övriga frågor. Rolf har fått diverse tips om körer och liknande som skulle kunna sjunga på
valborg. Vissa har inte kunnat, men fler tips undersöks av Rolf fortgående.
18/4 – uppträdet med Marie Bergman: Vi behöver ta ner stolarna från Byahuset till Bränneriet, samt
att ta tillbaka dem efter föreställningen (dagen efter). Samtliga i styrelsen uppmanas hjälpa till vid
möjlighet!
20. Nästa möte beslutas hållas 4 maj kl 18:30 i Byahuset.
21. Mötet avslutas.
Vid protokollet:
Patrik Lundin
Justeras:
Roger Andersson Werner Ivarsson