Styrelseprotokoll Harlösa Byalag 23-01-24

Protokoll fört vid Styrelsemöte i Harlösa
Byalag, 24 januari, kl. 18:30, Harlösa Byahus
1. Närvarande:
Caj Lindblom, Sven Malmborg, Werner Ivarsson, Rolf Tallberg, Sture Eklund, Henrik Merin.
Gäster:
Caroline Silverberg, Joel Lundström, Hugo Karlsson.
2. Ordf. Caj Lindblom hälsade alla välkomna.
3. Som justerare valdes Werner Ivarsson och Rolf Tallberg.
4. ICA-samarbete: Joel berättar att han åker runt till föreningar de stöttar, och som tidigare
stöttats av ICA. ICA stöttar bara föreningar som jobbar på ideell basis och som delar samma
värderingar, vilket stämmer bra på Byalaget. ICA planerar ha en förenings-fredag där en viss andel av
omsättningen går till föreningar de stöttar. Joel berättar att de planerar införa 10 procent rabatt på
alla inköp till föreningarna. Vi får gärna se till att beställa tex en större chokladask osv som vinster
mm. ICA vill också gärna att vi frågar dem när det gäller inköp av partier till diverse event, det gynnar
båda parter.
Caj föreslår ett upplägg, som finns i Marieholm, där medlemmar i tex Byalaget kan handla vissa varor
till rabatterat pris.
ICA kommer öppna en glasskiosk/glassvagn utanför butiken i sommar. Denna vagn är portabel och
kommer kunna användas vid event, tex loppisen och Harlösadagen. ICA föreslår att glassvagnen ska
vara placerad utanför ICA även på Harlösadagen, men det kan eventuellt diskuteras.
5. Harlösadagen: Prislista för diskussion enligt foto nedan.
Ändringar från ovan lista, beslutas: Matvagn, samt Korv och Hamburgare höjes till 2000 kr.
Henrik tipsar om att stand-up skulle kunna vara en idé. Kerstin Ånhammar är ett förslag, Henrik pratar
med henne.
Parkeringen: Caj har pratat med kommunen för att få till ett möte gällande parkeringen.
Förslag på artister: Glenn Wish, Jerry Carlsson. Vi väntar på artistlista från artistguiden.
Matservering: Vi satsar på att ha vildsvin som vanligt.
Sjukvårdsansvarig: Caj kommer fråga Jeanette Grönvall som vanligt, annat alternativ Tomas Friberg.
Tivolit kommer, det kommer ha lite modernare och bättre utrustning än förra året. De betalar 6000 kr,
plus eventuellt en del av omsättningen.
På ett tält gick stolparna sönder, Sven lagar detta.
Vi kommer ha ett möte med idrottsföreningen, troligen på ordinarie styrelsemöte, för att bland annat
diskutera att borden behöver vara i bättre skick.
6. Ekonomisk rapport: På kontot finns 274 374.94 SEK. Hittills har 97 familjemedlemsavgifter
samt 31 en-personsavgifter kommit in, vilket ger ca 24 000 kronor.
7. Inga synpunkter på föregående protokoll.
8. Utdelning av medlemslappar: Erik delar in lappar på sin runda idag, övriga lappar är utdelade.
9. Beslut om datum för årsmöte: 13 mars, kl 19:00 i Byahuset. Vi behöver förslag på någon som
kan ha föredrag. MSB kan vara ett förslag.
10. Utebio i augusti: Harlösas utebio kommer tyvärr inte kunna sponsras av kommunen.
Kommunen har tidigare lagt ca 60 000 på utebiona i Harlösa och Eslöv (totalt). Lotta föreslår att vi
istället arrangerar detta i egen regi, och att vi istället söker pengar i efterhand av kommunen. VI får
isåfall kontaktuppgifter till firman som sätter upp duken. Ett förslag är att vi visar Zlatan-filmen.
Styrelsen beslutar att vi försöker ordna med utebion i egen regi.
11. Hjärtstartare: Vi väntar med att sätta upp den tills att vädret blir lite bättre. I övrigt allt klart.
12. Stationsbyggnaden: Parkeringen vid stationsbyggnaden har nu tillfallit fastigheten där
stationsbyggnaden ingår. Ingen försäljning har skett. Översvämningsproblemet jobbas på. Ebo
kommer troligen få ha kvar byggnaden, samt att tillstånd för två lägenheter ska finnas.
13. Informationstavlan. Kvarstår.
14. Soptunnan på Bligehöj. Caj har haft kontakt med kommunen och Dave Borg om att tömning
skulle kunna ske i deras regi med hjälp av sopbilen som ändå passerar där. Diskussionen fortgår.
15. Harlösagåva. Fler förslag efterfrågas. Återkommer nästa möte.
16. Övriga frågor. Vi har fått ett brev om att det föreligger en del problem på skolan med
ledningen/rektorn. Situationen är inte bra för lärarna, mm. Föräldrarna i samrådsgruppen kan inte
boka in möten med ledningen, då de inte är tillgängliga. Hjälp av Byalaget efterfrågas om vi kan göra
något. Mötet beslutar att vi kan gå vidare och kontakta tex kommunen eller skolchefen och uttrycka
vår oro om vad som händer och hur det påverkar byn.
17. Nästa ordinarie styrelsemöte måndag 27/2, 18:30.
18. Mötet avslutas.
Vid protokollet:
Patrik Lundin
Justeras:
Rolf Tallberg Werner Ivarsson