Styrelseprotokoll Harlösa Byalag 2022-12-12

Protokoll fört vid Styrelsemöte i Harlösa
Byalag, 12 december 2022, kl. 18:30, Harlösa
Byahus
1. Närvarande:
Rolf Tallberg, Werner Ivarsson, Sven Malmborg, Caj Lindblom, Sture Eklund, Patrik Lundin,
Erik Hopkins.
2. Ordf. Caj Lindblom hälsade alla välkomna.
3. Som justerare valdes Sven Malmborg och Sture Eklund
4. Ekonomisk rapport: På kontot finns 254 213,94 SEK. På senare tid (främst tack vare att vi stått
utanför ICA med insamlingen) har 34 familjemedlemsafgifter samt 11 en-personsavgifter kommit in,
vilket ger 8275 kronor extra (inräknat i ovan).
5. Inga synpunkter på föregående protokoll.
6. Utdelning av medlemslappar. Caj och Rolf tar byn. Werner tar utåt Askeröd, LIllaröd, mm. Erik
tar ut mot Hammarlunda mm. Sture och Patrik tar österut. Vi delar ut i mellandagarna, senast 31
december.
7. Hjärtstartare. Den ligger fortfarande hos Caj eftersom InstaBoxen inte är installerad på ICA.
8. Informationstavlan. Caj har börjat göra om den med ny storlek på loggorna.
9. Trafikproblemen på Harlösadagen. Inget möte med kommunen bokat.
10. Ansökningar till kommunen har skickats in. Ansökningar till Polisen påbörjade. Carolin
kommer hjälpa till igen. Sture kan också hjälpa till med knallarna.
11. Övriga frågor. Erik nämner att han fått frågor och att folk påpekat problemen med att det är
svårt att få lov att installera solceller i Harlösa på grund av Riksintresset, mm. Detta skulle kunna
minska attraktionskraften att bo I Harlösa och något Byalaget skulle kunna ha intresse av att bevaka.
Soptunnan på Bligehöj. Caj ska kontakta kommunen.
Harlösagåva. Vi föreslår att vi låter Siri på Bas15 tillverka någon specifik gåva i en liten upplaga
som vi kan dela ut till tex artister eller liknande som uppskattning, istället för en blomma eller
liknande.
12. Nästa möte 24/1 2023.
Vid protokollet:
Patrik Lundin
Justeras
Sture Eklund Sven Malmborg