Styrelseprotokoll Harlösa Byalag 2022-11-01

Protokoll fört vid styrelsemöte för Harlösa Byalag, 2022-11-01, Byahuset

Närvarande:

Caj Lindblom, Patrik Lundin, Erik Hopkins, Werner Ivarsson, Rolf Tallberg, Sture Eklund.

  1. Ordförande hälsar välkomna.
  2. Justeringsmän: Werner och Rolf.
  3. Ekonomisk rapport: På kontot idag 232 046,94 kr. Rolf uppmanar alla styrelsemedlemmar att lämna in milersättningsansökningar i november.
  4. Tidigare protokoll. Godkännes.
  5. Hjärtstartaren finns hos Caj. Hjärtstartaren var tvungen att flyttas från framsidan p.g.a. att den inte fick sitta i solen. Nya platsen, vid parkeringen, ska monteras en instabox, och vi måste vänta med installationen tills denna är monterad. Ett skärmtak måste byggas av Byalaget för att skydda främst mot solen, vi återkommer om detta.
  6. Informationstavlan kvarstår.
  7. Parkeringsproblemen inne i byn vid Harlösadagen. Ingen från trafikavdelningen vid kommunen har haft möjlighet ännu att komma och deltaga vid ett möte med oss. Punkten kvarstår.
  8. Harlösadagen.

Förslag på prislista nedan, ej spikad:

Parkering: 50 kr

Tivoli: 6000 kr

Knalle, tält+bord: 300 kr/lpm + ström

Knalle, utan tält: 200 kr/lpm

Matvagn: 1500 kr + ström.

El: 10 A: 500 kr, 16 A: 1000 kr

Kaffeservering: 1000 kr + ström.

Korv och hamburgare: 1500 + ström.

Blommorna 500 kr

Idrottsföreningen får ha kvar parkeringen och behålla inkomsten för detta själva, i utbyte mot att vi får låna bord och stolar.

Förslag: Scouterna städar som tidigare i utbyte mot att ytan inkl. klättringsplatsen är gratis, men de får fortfarande betala för matserveringsplatsen.

Nästa möte blir onsdagen 14/12 kl 18:30 i Byahuset.

Mötet avslutas.

Vid protokollet:

Patrik Lundin

 

Justeras:

Werner Ivarsson                                                                                  Rolf Tallberg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Knalle, tält+bord: 300 kr/lpm + ström Knalle, utan tält: 200 kr/lpm Matvagn: 1500 kr+ ström.
El: 10 A: 500 kr, 16 A: 1000 kr
Kaffeservering: 1000 kr+ ström. Korv och hamburgare: 1500 + ström. Blommorna 500 kr

Förslag: Idrottsföreningen får ha kvar parkeringen och behålla inkomsten för detta själva, i utbyte
mot att vi får låna bord och stolar.

Förslag: Scouterna städar som tidigare i utbyte mot att ytan inkl. klättringsplatsen är gratis, men
de får fortfarande betala för matserveringsplatsen.

 

 

 

 

10. Nästa möte blir onsdagen 14/12 kl 18:30 i Byahuset.

11. Mötet avslutas.

 

 

Vid protokollet:
Patrik Lundin

 

 

Justeras:
Werner lvarsson Rolf Tallberg
hfjrdt6