Styrelseprotokoll 19/4-22

Protokoll fört vid Styrelsemöte i Harlösa Byalag, 19 April 2022, kl. 18:30, Harlösa Byahus

 1. Närvarande:

Gäster: Caroline Silfverberg (Harlösadagen).

Ordinarie: Caj Lindblom, Sven Malmborg, , Rolf Tallberg, Henrik Merin,  Sture Eklund, Mårten Myrkrans.

 1. Ordf. Caj Lindblom hälsade alla välkomna.

 

3. Som justerare valdes Sven Malmborg och Rolf Tallberg

 

 1. Ekonomisk rapport På kontot finns 327 006,94 SEK.

 

 1. Rapport från Årsmöte 22 gick mycket publik nyvald revisor och medlem i valberedning.

Sture Eklund vald till vice ordf. på konstituerande mötet efter årsmötet!

 

 1. Valborgsfirande Rolf, Sven, Caj jobbar

 

 1. Modevisning i Byahuset den 17/5 kl. 18.00 Rolf och Caj tjänstgör!

 

 1. Pengar från Kommunen, 30.000:-. Henrik ombedes reda ut de sista detaljerna kring service med mera, gällande hjärtstartare. Joakim på ICA är positiv till att installera hjärtstartaren på ICA och kan tänka sig bjuda på elförbrukningen. Caj kollar vidare detaljer kring placering och installation på ICA. Brandförsvaret i Eslöv alternativt MSB skulle kunna hjälpa till med kurs för bybor, och HLR.

Henrik gör beställning till Viamedici AB i Lomma.

Utöver hjärtstartaren jobbar Caj vidare på förslaget om lok framför stationen. Rolf kollar med vägföreningen om det går bra att sätta upp denna. Vägföreningen har godkänt!

 

 1. Gällande informationstavlan så behövs fler förslag på företag. Dock har vi mycket annat att dra i just nu och skjuter därför denna fråga vidare.

 

 1. Gällande multisportarenan lovar Eslövs kommun att den skall vara klar 2023.

 

 1. Harlösadagen:

Caj har skickat in tillståndsansökningar till Polisen och Länsstyrelsen. Tivoliföretaget är klart och bokat. Bajamajor är bokade, ljudteknik parken bokat. Vi vill och hoppas kunna bjuda på grillat vildsvin men det är oklart vem som kan grilla. Personal till tältet är fixat. Container är på gång. Werner ordnar med parkering. Brandförsvaret är bokat. Vi beslutar ändra pris på parkering från 40 kr till 50 kr. Caj fixar blommor till artisterna. Henrik står i Byalagets stånd. Mötet beslutar att Erik och Caroline bestämmer pris för knallarna. Caj försöker utöka annonseringen detta år med bland annat annons i Lokalbladet och Eslövsbladet. Sven fixar med Harlösadagenbanderoll samt andra skyltar.

 

 1. Bra möte med systerföreningar inför Harlösadagen 2022 genomfördes 4/4 i Byahuset.

 

 13. Övriga frågor: Styrelsen beslöt under övriga frågor att anmodan av medlemsavgiften skall utskickas i december året innan nya medlemsåret! Medlemskoll vid årsmötet! Röstlängd!

 

Förpackning av våra tält diskuterades och vi föreslog att ha plywood till tältduk och tillbehör samt presenningssäckar till tältpinnar! Caj kollar säckar, Sven ger Caj mått på pinnar!

 

14. Nästa möte beslutas vara 10/5, kl. 18:30.

Nytt Harlösadagsmöte 31/5 (endast om Harlösadagen) kl. 18.30

 

15. Mötet avslutas.

 

 

 

Justeras                                                                                                   Justeras

 

 

 

Sven Malmborg                                                                                    Rolf Tallberg