Logga-forskoningsforeningen

Harlösa Försköningsförening

Harlösa Försköningsförenings verksamhetsberättelse för år 2020

 Styrelsen har under året haft följande sammansättning:

Ordförande                         Vanja Persson

Vice ordförande                  Göran Johansson

Kassör                                 Margareta Jönsson

Vice kassör                          Annki Lindblom

Sekreterare                        Nils-Börje Friberg

Vice sekreterare                 Gunilla Levin

Ledamöter                          Margareta Svensson, Knut Winter och Sven Malmborg

Förutom föreningens årsmöte den 24 februari har det varit fyra protokollförda möten under 2020. Det har också varit ett antal arbetsmöten under året.

Trots pandemin har föreningen under året arbetat enligt stadgarna, dvs verkat för samhällets försköning och förbättring till befolkningens gemensamma trevnad.

Även i år har parken sköts ideellt av medlemmar och styrelserepresentanter. Lekplatsen har fått ny sand, nya lekredskap, nya sarger mellan buskage och lekytor samt barkmull i buskagen.

I parken har det planterats nya träd. Vid scenen planterades nya buskar och 500 lökar planterades lite varstans på grönytorna. Kommer att bli en spännande vår!

Ett stort arbete har lagts ner inför val av utsmyckning av vår så kallade ”rondell”. Styrelsen har besökt några konstnärer och trädgårdskonstställen för att få ideer till utsmyckning. Vi letade efter något som är vackert, oömt och varaktigt. Diabasen tilltalade oss mycket men till slut enades vi om vår lokale konstnär Lars Borin som under våren ska färdigställa en skulptur i betong.

Vid byalagets Krankesjön runt den 30 augusti hade vi som traditionellt en uppskattad station.

Inför allhelgonahelgen den 31 oktober lös vi upp Harlösa med 400 marschaller. Ett mycket uppskattat inslag i höstmörkret med efterföljande traktorkortege.

Parken och lekplatsen är mycket välbesökt, bland annat arrangerar pensionärsföreningen och Margareta Svensson  gymnastik varje måndagsmorgon som besöks av ett antal flitiga gymnaster.

Den 23 oktober hade styrelsen och aktiva sin årliga höstavslutning i byahuset.

Medlemsavgifterna uppgick till 11010 kronor och antal betalande hushåll var 114 st.

Utgifterna under året för bland annat lekredskap, grus, barkmull, grästrimmer och växter uppgick till 48713 kronor.

Trots årets minus på 37703 kronor har föreningen en ingående balans om 194673 kronor och utgående balans om 156969 kronor.

Harlösa 20210302

N-B Friberg

sekreterare

Styrelsen framför sitt tack till alla som engagerat sig i föreningens verksamhet:

 

 

Harlösa Försköningsförening är en 80-årig ideell förening, vars syfte är att verka för samhällets försköning och förbättring, till befolkningens gemensamma trevnad, och till hembygdskänslans stärkande.

Föreningsarbetet, av idag, kan i stort sett sägas bestå av praktiska göromål i Harlösas park/torg, mittemot ICA-affären mitt i byn. Vi träffas där varannan måndag, under perioden maj – september, för att rensa ogräs, kratta gångar, beskära buskar, se över lekplatsen med mera. Ibland behövs det även målas och putas på det materiell som finns där. Vi avslutar arbetskvällarna med korvgrillning samt fika i social samvaro.

Park och lekplats är öppen för alla Harlösabor året om. Det är bara vid enskilda tillfällen såsom vid Harlösadagen som vi upplåter marken för gemensamma arrangemang med andra föreningar och näringsidkare. Vi i Harlösa Försköningsförening ser Er gärna som gäster i park och lekplats, och är tacksamma för alla Ni som tar skräpet med Er hem.

Till parken/torget ingår fyra ut- och infartsvägar, vilka ingår föreningens ägo. Som boende vid dessa har man ett så kallat ”trottoaransvar”. Detta innebär i praktiken att man, som boende där, förväntas ta hand om de delar som finns längs med tomtgränsen, fram till de asfalterade delarna på ut- och infarterna. Allt nyttjande och arbete bör ske i samråd med föreningens styrelseansvariga. I dessa frågor samverkar föreningen också med Harlösa Vägförening.

Styrelsen består av minst nio ledamöter. Årsmötet brukar hållas vid skiftet mellan februari och mars. Medlemsavgiften uppgår, idag, till 70 kr per person eller hushåll. Vill man stödja i föreningens kostnader för reparations- och nytillskottsarbete med ett högre belopp är detta också glädjande.

Vid frågor eller åsikter går det bra att kontakta styrelsen på tel:

  • 0730-241778 Vanja Persson
  • 0705-116612 Lillebror Friberg
  • 0708-796872 Maggan Jönsson
  • 0707-761578 Sven Malmborg
  • 0709-942716 Gunilla Levin
  • 0703-699022 Anki Lindblom
  • 0738-400130 Margareta Svensson
  • 0708-635603 Göran Johansson
  • 0706-627646 Knut Winther

Lite bilder från verksamheten