Logga-forskoningsforeningen

Harlösa Försköningsförening

Harlösa Försköningsförenings verksamhetsberättelse för år 2022

 

Styrelsen har under året haft följande sammansättning:

Ordförande                         Vanja Persson

Vice ordförande                  Göran Johansson

Kassör                                 Margareta Jönsson

Vice kassör                          Anki Lindblom

Sekreterare                        Nils-Börje Friberg

Vice sekreterare                 Gunilla Levin

Ledamöter                          Margareta Svensson, Knut Winther och Sven Malmborg

Förutom föreningens årsmöte den 27 februari har det varit sju protokollförda möten under 2022. Det har också varit ett antal arbetsmöten under året.

Likt tidigare år har föreningen arbetat enligt stadgarna, dvs verkat för samhällets försköning och förbättring till befolkningens gemensamma trevnad.

Det sedvanliga trädgårdarbetet har även i år sköts ideellt av medlemmar och styrelsen.

Styrelseledamoten Knut Winther har skänkt pengar så att föreningen kunna bygga en pergola i anslutning till lekplatsen. Byggarna var Sven Malmborg och Knut Winther. Föreningen tackar för bidraget till detta uppskattade bygge.

En tidigare Harlösabo, Lennart Persson, har testamenterat bla. till försköningsföreningen. Tyvärr avled Lennart i december. En del av testamentet, 200 000 kronor, kommer att       utbetalas inom kort och resterande ska, enligt testamentet, betalas ut när änkan gått bort. Lennart har önskat att en åldersbeständig sten med plakett i bestående metall ska placeras i parkens sydvästliga del. Resterande pengar ska användas för att underhålla och bevara Harlösas enda park.

 

Parken är under året välbesökt av både unga och äldre.

Förutom att lekplatsen är välbesökt är det årligt förekommande arrangemang som tex;

Varje måndagförmiddag under större delen av året är parken fylld av flitiga gymnaster under ledning av Margareta Svensson.

Inför valborgsfirandet har fackeltåget sin start i parken.

Årets stora händelse i byn, Harlösadagen den 6 juni där bla Hasse Andersson uppträdde på scenen.

Inför valet ordnade byalaget Harlösadalen där de olika partierna var representerade.

Som traditionellt ordnade byalaget och kommunen utebiokväll i augusti.

Talangjakt på scenen och mm.

 

 

Förutom händelser i parken är föreningen engagerade vid arrangemang i byn. Tex vid byalagets Krankesjön runt var vi delaktiga vid en uppskattad station, Vid HIF’s nyårspromenad hade vi traditionellt en tipsfråga på scenen i parken.

Inför allhelgonahelgen den 5 november lös vi upp Harlösa med 400 marschaller längs genomfartsvägen. Har blivit en uppskattad tradition med en efterföljande traktorkortege.

Den 5 november hade styrelsen och aktiva sin årliga höstavslutning hos Skafferiet. Tack styrelsen!

Medlemsavgifterna uppgick till 12 270 kronor och antal betalande hushåll var 124 st.

Styrelsen framför sitt tack till alla som engagerat sig i föreningens verksamhet;

 

Utgifterna under året uppgick till 6 1586 kronor.

Inkomsterna under året uppgick till 84 785 kronor.

Summa summarum, ingående balans 106 249 kronor och utgående balans 129 448 kronor.

 

Harlösa 20230213

 

N-B Friberg

sekreterare

Konstituerande styrelsemöte Harlösa Försköningsförening 20230219

Närvarande; Vanja Persson, Gunilla Levin, Rose-Marie Nilsson, Margareta Svensson, Sven Malmborg, Knut Winther och N-B Friberg

 • 1 Ordförande öppnar mötet
 • 2 Dagordningen godkänns
 • 3 Gunilla Levin jämte ordförande valdes till justerare
 • 4 Styrelsen fastställdes;
 • Ordförande          Vanja Persson
 • V ordförande       Rose-Marie Nilsson, som hälsades välkommen till föreningen och styrelsen
 • Sekreterare          Nils-Börje Friberg
 • V sekreterare       Gunilla Levin
 • Kassör                 Margareta Jönsson
 • V kassör              Knut Winther
 • Ledamöter          Margareta Svensson, Göran Johansson och Sven Malmborg
 • 5 Föregående protokoll till handlingarna
 • 6 Säsongs-/arbetsplan bifogas
 • 7 Övrigt. Vanja informerade om att grannarna i huset på Stationsvägen 14 önskat ta bort buskarna mot parken och ersätta med staket. Vi är positiva till det och bidrar med att dra upp buskarna.

Beträffande gåvan från Lennart Perssons dödsbo så är 200000 kronor på gång att utbetalas.

Då Göran Johansson under många år varit synnerligen aktiv och drivande i föreningen beslöts att han ska vara hedersmedlem.

 • 8 Ordförande tackar för dagen och avslutar mötet

 

Harlösa 20230221

 

N-B Friberg                         Vanja Persson                     Knut Winther

sekreterare                         ordförande                         justerare

 

Arbetsschema för Parken måndagar ojämn vecka

 

22 april                             Maggan J    obs lördag kl 9.00

8 maj                                 Gunilla

22 maj                               Vanja

5 juni                                 Inför Harlösadagen

19 juni                              Rose-Marie

3 juni                                 Knut

17 juli                                Lillebror

31 juli                                Margareta S

14 augusti                        Sven

28 augusti                        Maggan J

11 september                Göran

25 september                Vanja

Kan du inte på uppsatt datum så fixar du bytet själv!      

 

Harlösa Försköningsförening är en 80-årig ideell förening, vars syfte är att verka för samhällets försköning och förbättring, till befolkningens gemensamma trevnad, och till hembygdskänslans stärkande.

Föreningsarbetet, av idag, kan i stort sett sägas bestå av praktiska göromål i Harlösas park/torg, mittemot ICA-affären mitt i byn. Vi träffas där varannan måndag, under perioden maj – september, för att rensa ogräs, kratta gångar, beskära buskar, se över lekplatsen med mera. Ibland behövs det även målas och putas på det materiell som finns där. Vi avslutar arbetskvällarna med korvgrillning samt fika i social samvaro.

Park och lekplats är öppen för alla Harlösabor året om. Det är bara vid enskilda tillfällen såsom vid Harlösadagen som vi upplåter marken för gemensamma arrangemang med andra föreningar och näringsidkare. Vi i Harlösa Försköningsförening ser Er gärna som gäster i park och lekplats, och är tacksamma för alla Ni som tar skräpet med Er hem.

Till parken/torget ingår fyra ut- och infartsvägar, vilka ingår föreningens ägo. Som boende vid dessa har man ett så kallat ”trottoaransvar”. Detta innebär i praktiken att man, som boende där, förväntas ta hand om de delar som finns längs med tomtgränsen, fram till de asfalterade delarna på ut- och infarterna. Allt nyttjande och arbete bör ske i samråd med föreningens styrelseansvariga. I dessa frågor samverkar föreningen också med Harlösa Vägförening.

Styrelsen består av minst nio ledamöter. Årsmötet brukar hållas vid skiftet mellan februari och mars. Medlemsavgiften uppgår, idag, till 70 kr per person eller hushåll. Vill man stödja i föreningens kostnader för reparations- och nytillskottsarbete med ett högre belopp är detta också glädjande.

Vid frågor eller åsikter går det bra att kontakta styrelsen på tel:

 • 0730-241778 Vanja Persson
 • 0705-116612 Lillebror Friberg
 • 0708-796872 Maggan Jönsson
 • 0707-761578 Sven Malmborg
 • 0709-942716 Gunilla Levin
 • 0708-486335 Rose-Marie Nilsson
 • 0738-400130 Margareta Svensson
 • 0708-635603 Göran Johansson
 • 0706-627646 Knut Winther

Lite bilder från verksamheten