Protokoll Styrelsemöte Harlösa Byalag 22-08-09

Protokoll fört vid styrelsemöte för Harlösa
Byalag, 2022-08-09, Byahuset
1. Närvarande från Byalaget:
Caj Lindblom, Patrik Lundin, Erik Hopkins, Werner Ivarsson, Rolf Tallberg, Sture Eklund, Mårten
Myrkrans.
2. Speciellt inbjudna gäster:
Joel Lundström från ICA
Vanja Persson, ordf. i Försköningsföreningen
Ida Sköld, ordf. i Scouterna
Matthias Johansson ordf. Harlösa IF
Joel ser stor potential i butiken och berättar kort om planerna för att utveckla ICA i Harlösa.
3. Ordförande hälsar välkomna och öppnar mötet.
4. Ärenden med inbjudna gäster.
Harlösadagen
Det ska vara ett möte med trafikavdelningen på Eslövs kommun.
Caj informerar om att en stor karta ska användas i planeringen, samt kartor vid ingångarna
så folk hittar vart de ska. Toalettplaceringen behöver diskuteras vid planeringsmöterna i höst
osv.
En diskussion fördes angående att dela på de allmänna utgifterna till Harlösadagen mellan
föreningarna. Byalaget önskade att övriga föreningar skulle bidra till dessa utgifter, vilket
övriga föreningar generellt var emot. Vidare diskussion kommer ske inom de övriga
föreningarna.
5. Som justeringsmän väljes Erik och Sture.
6. Ekonomisk rapport: På kontot idag 237 000 kr.
7. Tidigare protokoll.
Utebion är nu bestämt till Utsökt.
Andra arragemangsarragörer har sagt att de kontaktat tele-leverantörer om att få en
“extrasändare” inför sina arrangemang.
8. Revingevägen: Ett nytt kontrak ska skrivas där Claes Ekström återtar nyttjanderätten samt
ansvar för skötsel av de ytor längs Revingevägen som tidigare kontrakterats för skötsel och
nyttjanderätt.
9. Harlösadalen, 14 augusti. De som kan hjälpa till samlas kl 8 i parken på söndagen.
Sven tar med pop-up tältet med släp direkt på morgonen, så får vi hämta mer tillsammans.
Sven har engångs-papperskorgar. Påsar, muggar, kaffekokare, m.m. måste fixas.
10. Film till utebion är vald till “Utsökt”, visas 20 augusti, kl 21:00. Rolf ska ringa och beställa
popcornmaskin, samt beställa dricka från ICA, om det behövs mer än det vi har i Byahuset.
11. Hjärtstartaren är levererad till Henrik. Caj träffar Joakim och elektriker snarast.
12. Informationstavlan vid Vomb är höjd.
13. Vi beslutar att försöka bjuda in trafikavdelningen för Eslövs kommun till nästa
styrelsemöte.
14. Övriga frågor: Krankesjön runt, 4 september. Styrelsen uppmanas samla in priser till
prisutdelningen. Förslag att starten sker kl 10 och prisutdelningen sker kl 1230. Erik och Sven
sätter upp skyltar dagen innan. Caj gör affisch.
15. Nästa möte beslutas till måndag 29/8, kl 18:30 i Byahuset.
16. Mötet avslutas.
Vid protokollet:
Patrik Lundin
Justeras:
Erik Hopkins Sture Eklund