Harlösaåns Bäckravin

I bäckravinen som formats av inlandsisen förekommer på några platser intressanta berggrundsblottningar