Vid Harlösa Kyrka finns en

vacker utsiktsplats Bligehöj.