Styrelsemöte 22-01-25

Protokoll fört vid Styrelsemöte i Harlösa Byalag, 25 januari 2022, kl. 18:30, Harlösa Byahus
P1. Närvarande: Caj Lindblom, Sven Malmborg, Erik Hopkins, Werner Ivarsson, Rolf Tallberg, Henrik Merin, Patrik Lundin.
Ej närvarande: Sture Eklund, Mårten Myrkrans.
P2. Ordf. Caj Lindblom hälsade alla välkomna.
P3. Som justerare valdes Sven Malmborg och Erik Hopkins.
P4. Ekonomisk rapport: Rolf Tallberg meddelar att 297 040 SEK finns på kontot vid dagens datum.
P5. Musik i Syd – föreställningen av Marie Bergman är flyttad till 20/10 2022, p.g.a. pandemin.
P6. Det kommer ske ett ekonomiskt bidrag från Eslövs kommun på 110 798 SEK, för användning till trygghets- och försköningsprojekt. Henrik Merin kollar vidare upp kostnad för leasing av hjärtstartare. Caj ritar förslag på lok framför stationen, och kollar upp kostnad för tillverkning hos H. Lövqvist.
P7. Informationstavlan: Caj visar hur informationstavlan ser ut idag. Det behövs fler företag som kan sponsra och ha sitt namn på skylten. Samtliga uppmanas söka efter, och ge tips på fler företag.
P8. Svartfågelproblemet kvarstår. Inget svar från Dave Borg.
P9. Multisportarena för landsbygdspengarna. Byalaget har inte hört något mer om vad som sker i denna process, men skulle gärna ha mer information, tex om tankar kring placering.
P10. Ekonomiskt bidrag till Byahuset för nödvändig renovering. Förra mötet beslutades att Byalaget lånar ut 20 000 SEK till Byahusets stiftelse. Rolf fixar själva överföringen av summan, men Caj behöver ordna ett dokument som förklarar omständigheterna för lånet, och som dokumentation.
P11. Årsmötet. Det beslutades att första förslag för årsmötesdag är 4/4 2022. Som ”underhållning” föreslås att vi bjuder in styrande kommunpolitiker för att berätta om planer för Harlösa, osv. Som alternativa datum om politikerna inte kan 4/4 nämns 5/4, samt 12/4. Caj kontaktar politikerna och bestämmer därefter datum för mötet.
P12. Utlämning av lappar för årsmöte och inbetalning av medlemsavgifter. Caj delar ut lappar söder om 104:an, Rolf delar ut i byn norr om 104:an. Erik tar Hunneberga, mm., Patrik och Henrik tar Övedssidan.
P13. Harlösadagen. Hasse ”kvinnaböske” är klar och bokad som artist. Vi har fått 40 000 i bidrag från Kultur och fritid till Harlösadagen. En förartist är önskvärt, men oklart vem i
dagsläget. En arbetsgrupp bör bildas. Caj fixar ansökningar till polis, mm., samt bokar ljud. Tivoliföretaget är klart och bokat (de betalar 5000 kr för att komma). Erik tar delvis ansvar för att ordna med knallarna, och ta hjälp av Karolin som hållit i det tidigare.
P14. Inga övriga frågor.
P15. Nästa möte beslutades till 28 februari 2022, kl. 18:30 i Byahuset.
P16. Mötet avslutas och ordf. tackar för ett bra möte.
Protokoll för av:
Patrik Lundin
______________________
Justeras:
Erik Hopkins Sven Malmborg
______________________ ________________________