Styrelsemöte 22-03-15

Protokoll fört vid Styrelsemöte i Harlösa Byalag, 15 mars 2022, kl. 18:30, Harlösa Byahus
1. Närvarande:
Gäster: Ralf Svensson och Lotta Pettersson från Kultur och Fritid, Eslövs kommun.
Ordinarie: Caj Lindblom, Sven Malmborg, Erik Hopkins, Werner Ivarsson, Rolf Tallberg, Henrik Merin, Patrik Lundin, Sture Eklund, Mårten Myrkrans.
2. Ordf. Caj Lindblom hälsade alla välkomna.
3. Som justerare valdes Henrik Merin och Sture Eklund
4. Ekonomisk rapport På kontot finns 325 562 SEK. Vi har via mailkorrespondens beslutat skänka 10 000 SEK från kassan till Ukraina (inte avräknat i saldot ovan).
5. Fråga från Flyingebygden ang. Harstångapendeln.
Erik, Rolf och Caj har varit på diverse möten med tex Skånetafiken och den summerade slutsatsen är att det vore väldigt dyrt att införa linje till tex Gårdstånga. Vi vidtar inga åtgärder eller satsar på detta nu men håller ögonen öppna för förändringar och alternativ.
6. Pengar från Kommunen, 30.000:-. Henrik ombedes reda ut de sista detaljerna kring service med mera, gällande hjärtstartare. Joakim på ICA är positiv till att installera hjärtstartaren på ICA och kan tänka sig bjuda på elförbrukningen. Caj kollar vidare detaljer kring placering och installation på ICA. Brandförsvaret i Eslöv alternativt MSB skulle kunna hjälpa till med kurs för bybor, och HLR.
Utöver hjärtstartaren jobbar Caj vidare på förslaget om lok framför stationen. Rolf kollar med vägföreningen om det går bra att sätta upp denna.
7. Gällande informationstavlan så behövs fler förslag på företag. Dock har vi mycket annat att dra i just nu och skjuter därför denna fråga vidare.
8. Svartfågelproblemet kvarstår.
9. Gällande multisportarenan beslutas att vi tar upp frågan med kommunen på kommande årsmöte.
10. Gällande det ekonomiska bidraget till Byahusets stiftelse för renovering av Byahuset så är överföringen klar och kontrakt skrivet.
11. Datum för årsmöte är bestämt till 12/4, kl. 19:00. Johan Andersson, Catharina Malmborg och Magnus Månsson är inbjudna och har tackat ja! Vi beslutar att bjuda på kaka, tex vetelängd.
12. Uppgiften att dela ut lappar om årsmötet fördelades i styrelsen. Caj trycker upp 500 st som kan hämtas hos honom.
13. Caj lägger ut påminnelse om att skänka mer pegar till Ukraina via Facebook.
14. Harlösadagen: Caj har skickat in tillståndsansökningar till Polisen och Länsstyrelsen. Tivoliföretaget är klart och bokat. Bajamajor är bokade, ljudteknik parken bokat. Vi vill och hoppas kunna bjuda på grillat vildsvin men det är oklart vem som kan grilla. Personal till tältet är fixat. Container är på gång. Werner ordnar med parkering. Brandförsvaret är bokat. Vi beslutar ändra pris på parkering från 40 kr till 50 kr. Caj fixar blommor till artisterna. Henrik står i Byalagets stånd. Mötet beslutar att Erik och Caroline bestämmer pris för knallarna. Caj försöker utöka annonseringen detta år med bland annat annons i Lokalbladet och Eslövsbladet. Sven fixar med Harlösadagenbanderoll samt andra skyltar.
15. Mötestid för arrangörer beslutas vara 4/4 kl 18:30.
16. Sture Eklund utses till vice ordförande. Uppgiften gäller främst att hålla i möten vid eventuell frånvaro av ordinarie ordförande.
17. Inga övriga frågor.
18. Nästa möte beslutas vara 19/4, kl 18:30.
19. Mötet avslutas.