Styrelsemöte 22-05-10 Harlösa Byalag

Protokoll fört vid Styrelsemöte i Harlösa Byalag, 10 maj 2022, kl. 18:30, Harlösa Byahus

 

 1.      Närvarande:    Caj Lindblom, Sven Malmborg, Erik Hopkins, Werner Ivarsson, Rolf Tallberg, Henrik Merin, Patrik Lundin, Mårten Myrkrans.
 2.      Caj Lindblom hälsade alla välkomna.
 3.      Som justerare valdes Werner och Sven.
 4.      Ekonomisk rapport: På kontot finns 326 346,94 SEK.
 5.      Modevisning i byahuset 17 maj.
 6.      Harlösadalen. Samtliga politiska partier bjuds in till parken, för möjlighet att ställa frågor. Datum bestäms till 14 augusti, kl 11-13.  Caj ringer Jesper Aspegren eller Calle Lind för att höra         om han kan vara moderator. Vi skriver en officiell kallelse som skickas ut till samtliga riksdagspartier. Caj skriver info på hemsida och Facebook.
 7.      Utebio i Harlösa Park.  100 steg från Paris till Bombay gick inte, inte heller Zlatan. Nytt förslag ”Coda”. Vi beslutar att välja den. Rolf och Lotta berättar lite om Byalaget innan filmen, Caj         förbereder infon på papper. Sven frågar Anders om dragspelstält till popcorn.
 8.      Hjärtstartaren är beställd med skåp 20/4. När vi fått och monterat den bestämmer vi tid för kurs. Vi behöver eventuellt hitta någon för installationen. Henrik kontaktar leverantören för           info om vad som behövs för installationen.  Angående loket så kontaktar vi kommunen och övriga som behövs gällande tex trafiksäkerhet. Sven gett ett annat förslag om att sätta loket på        gamla järnvägsbron. Vi ska göra en dummy i masonit och sätta upp först för att se hur det ser ut innan vi gör den riktiga.
 9.     Werner ska höja tavlan vid fågeltornet. Placeringen av skylten i byn utvärderas.
 10.     Harlösadagen: Affischen godkännes. Caj frågar om tryckkostnad i Eslöv. Vi trycker ungefär samma antal som 2019 – A4, A3 och 70×100 cm. Vi behöver hjälpas åt att sätta upp den på              anslagstavlor i närliggande byar. Vi gör även A3 dagsprogram som sätts upp vid ingångarna, samt A5 för utdelning. Caj kollar vad det kostar att få in affischen i Skånskan och lokalbladet.        Caj ser till att annonsering sker på E22. Vepor och vagnar planeras komma ut i helgen. Caj lägger in i Kulturkalendern.  Glöm ej mötet 31/5, 1830 för sista genomgången innan. Då                    kommer även övriga föreningar. 24 knallar anmälda. Henriks marknadsstånd: Bilder från tidigare evenemang i tältet, vi skriver ut och Sven laminerar. Swish-lapp, logo. Skål med godis.          Mårten fixar träskiva. Caj fixar T-shirtar med byalagets logga till styrelsen, samt fem kepsar.
 11.     Övriga frågor. Vi gör en påminnelse om att betala medlemsavgifter via Facebook. Datum After Work 30 september, kl 1900.
 12.     Nästa möten:  31/5 inför Harlösadagen med övriga föreningar, 18:30 byahuset.    8/6 Erfarenhetsmöte efter Harlösadagen, kl 18:30 i Bränneriet. Nästa ordinarie styrelsemöte 14/6, 18:30,      byahuset.

Protokoll fört av:

Patrik Lundin