Styrelsemöte Harlösa Byalag 2022-06-14

Protokoll fört vid styrelsemöte för Harlösa Byalag, 2022-06-14, Byahuset

 

 1. Närvarande: Caj Lindblom, Werner Ivarsson, Rolf Tallberg, Patrik Lundin.
 2. Ordförande hälsar välkomna och öppnar mötet.
 3. Som justeringsmän väljes Rolf Tallberg och Werner Ivarsson.
 4. Ekonomisk rapport: 357 858 kr på kontot idag.
 5. Medlemsstatus: Antal medlemmar. Fortfarande ca 60–70 st av dem som var medlemmar förra året, som inte har betalat i år. Vi behöver gå ut redan i december med information om nästa års medlemsavgift.
 6. Claes Ekströms erbjudande om Revingevägen: Claes erbjuder sig att ta över markbiten, dvs nyttjanderätten och skötseln av den markbit som Byalaget har, där träden är planterade längs Revingevägen. Styrelsen beslutar att gå med på Claes förslag, och därmed upphäva tidigare kontrakt där Byalaget tar över denna markbit.
 7. Harlösadalen 14 augusti kl 11-13. Caj skriver en inbjudan till de politiska partierna i Eslövs kommun. Jesper Aspegren kunde inte vara moderator, annat förslag Pernilla Colt. Behöver fixas ljudanläggning, bord, mm. Partierna erbjudes sponsra.
 8. Utebion. Även Coda gick inte heller att visa. Nytt förslag: Utsökt. Kanske kan fungera, men troligen inte klockrent. Kanske svårt med film på franska så att man måste läsa. Vi köper in minst ett, troligen två, paviljongtält att ha vid utebion.
 9. Hjärtstartare och loket vid stationen. Inget nytt, förs till nästa möte.
 10. Informationstavlan. Vrides när nya annonsskylten är klar.
 11. Karta. Kortterminal. Kan nya masten hjälpa uppkopplingen? Caj kontaktar Telia, Telenor, 3, mm, för att kolla vad vi kan göra för uppkopplingen på Harlösadagen? Skaffa en inplastad 70×100 karta för att ha vid planeringen.
 12. Parkeringen: Folk har parkerat överallt i byn. Vi behöver eventuellt stänga av alla ytor där man inte ska parkera tydligare, och i förväg ta diskussionen med fastighetsägare. Vi kan då skaffa stolpar och band som folk kan spärra av med. Vi bör även varna folk i förväg att det är risk för felparkeringsböter på Harlösadagen.
 13. Förslag på ERFA-möte 29/6 kl. 1830 på bränneriet.
 14. En vepa behöver lagas. Werner frågar där vi köpte dem i Eslöv hur man går tillväga. Vi ska ändra swishnummer till korrekt på trottoarpratare.
 15. Inga övriga frågor.
 16. Nästa ordinarie styrelsemöte. 9/8, kl 18:30, i Byahuset.
 17. Ordförande tackar för deltagande och avslutar mötet.