Styrelseprotokoll 21-12-08

Protokoll fört vid Styrelsemöte i Harlösa Byalag, 8 december 2021, Harlösa Byahus

 

P1.  Närvarande: Caj Lindblom, Henrik Merin, Sven Malmborg, Sture Eklund, Werner Ivarsson, Rolf Tallberg.

Ej närvarande: Erik Hopkins, Mårten Myrkrans.

P2. Ordf. Caj Lindblom hälsade alla välkomna.

P3.  Som justerare valdes Sture Eklund och Henrik Merin.

P4. Ekonomisk rapport: Kassan är vid mötesdagen 192 667,94 kr.

P5. Ang. teaterföreställningen 5/11. Ordf. tackar för hjälp med stolarna. Det var lite missförstånd angående uppvärmning, tillgång till nyckel osv. Vi måste tänka på att få tag i vaktmästare om nyckelknippa, uppvärmning, osv., innan nästa teaterföreställning. Det var ca 100 st. närvarande, men lite dålig uppslutning från Harlösabor. Vi fortsätter med dessa föreställningar.

P6. Ang. musikaftonen med Musik i Syd och Traveling John. Gick väldigt bra, trevligt, uppskattat. Nästa föreställning med Marie Bergman 10 feb 2022, i Byahuset.

P7.  Kommunen har beslutat att fördela 1 miljon kronor till byarna i kommunen. I första hand får alla byar 30000, för att främja trygghet och försköning. Utöver dessa 30000 får vi en fördelning enligt byarnas invånarantal. Totala summan är inte meddelad ännu. Förslag från förra mötet med hjärtstartare placerad utanför ICA. Henrik tar reda på var man kan hyra/leasa detta. Denna utgift kan gå på detta bidrag. Förslag på försköning: Skära ut silhuetten av ett Ånglok, och placera framför biblioteket. Styrelsen ombedes fundera på fler alternativ till nästa möte i januari.

P8. Ang. Informationstavlor: En placeras på rastplatsen vid fågeltornet vid Vombsjön, samt en mitt emot ån vid Revingevägen. Ordf. fortsätter kontakta företag för att få intäkter, övriga ombedes göra detsamma. ICA sponsrar tillverkningskostnaden på ca 8000 kr.

P9. Alla ombedes lämna uppgifter om körersättning till Rolf, 25 kr/mil. Gäller för körning under tex cykelloppet, eller liknande, ej körning till tex möte.

P10. Svartfågelproblemet kvarstår.

P11. Multisportarena för landsbygdspengarna är beslutat, men utredning pågår om placering. Måste ligga på kommunens mark. Ingen åtgärd från Byalaget.

 

P12. Övriga frågor:

  • Intäkterna för att driva, och ta hand om Byahuset har minskat, mycket på grund av pandemin. Driften sköts av Byahusets stiftelse som just nu har svårt att klara situationen ekonomiskt. Ordf. frågar därför styrelsen om vi i Byalaget kan bidra till Byahusets stiftelse, genom en donation eller liknande, för att kunna driva Byahuset vidare på ett bra sätt. Styrelsen beslutar att vi beviljar ett lån till Stiftelsen på upp till 20000 kr utan direkt återbetalningskrav, men med möjlighet till återbetalning vid behov för byalaget. Ordf. formulerar ett dokument gällande lånet, som vi kan godkänna nästa möte.
  • Inga övriga frågor.

P13. Nästa möte: Tisdagen 25 Januari kl. 18.30 i Byahuset. Rolf och Verner öppnar och fixar kaffe.

P14. Ordf. förklarar mötet avslutat och tackar för visat intresse.

 

Protokoll fört av:

Patrik Lundin.

 

 

Justeras: Sture Eklund                        Justeras: Henrik Merin