Styrelseprotokoll Harlösa Byalag 22-08-29

Protokoll fört vid styrelsemöte för Harlösa
Byalag, 2022-08-29, Byahuset
1. Närvarande:
Caj Lindblom, Patrik Lundin, Erik Hopkins, Werner Ivarsson, Rolf Tallberg, Sture Eklund, Sven
Malmborg.
2. Ordförande hälsar välkomna.
3. Justeringsmän: Werner Ivarsson, Rolf Tallberg.
4. Ekonomisk rapport: På kontot 233 733 kronor idag.
5. Tidigare protokoll. Godkännes.
6. Krankesjön runt. Erik och Sven sätter ut pilar/skyltar på lördagen. Försvaret behöver
egentligen 6 månaders framförhållning för att kunna nyttja deras mark för tex Krankesjön
runt. Viss verksamhet från P7 kommer förekomma den dagen.
Preliminärt bestämmer vi att söndagen den 3 september blir datum för nästa års Krankesjön
runt. Erik sköter rättning på Bränneriet. Sven ansvarar för grillning av korven. Rolf och Kaj
arrangerar start.
Alzheimerförbundet skickar en låda med banners, broschyrer osv.
Så många som kan hjälper till med städning, osv, efter.
Sture ordnar fem frågor som helst inte är googlingsbara, samt utförandeuppgift som ger 1-5
poäng.
Caj hämtar bröd, ketchup, senap på ICA. Sven startar frysen lördag kväll, och den runda
kylen har vi ute.
Försköningsföreningen och Scouterna har meddelar att de ställer upp med station. Samlas
senast halv 9 på bränneriet. Sture fixar sex små säckar grillkol.
Jacob kollar upp hur många tjocka korvar han kan fixa, Sture kan hämta wienerkorv på
Snabbgross.
7. Avtal med Claes gällande Revingevägen. Caj skriver ett utkast på avtal.
8. Hjärtstartare. Caj jobbar på elektriker.
9. Informationstavlan. Kvarstår.
10. Det gick inte att få hit trafikavdelningen till detta möte, Caj jobbar på ny tid.
11. Kostnaderna för Harlösadagen: HIF har gått med på att dela på kostnaderna. Övriga
föreningar har inte gett besked. Den 13:e september 18:30 är det ett nytt möte mellan
föreningarna angående detta.
12. Resultat Harlösadalen. Dålig uppslutning av publik, ca 40 personer, men i övrigt trevligt
och bra debatt. Vi får ta en diskussion inför valet om fyra år om vi ska arrangera
Harlösadalen då.
13. Resultat utebion. Vi gick 37 kronor back med pocornhyran. Ca 120 personer kom och såg
filmen. Flera personer nämnde att de tyckte om filmen. Lotta på kultur och fritid nämnde att
det behöver bli tydligare vilken film som ska väljas. Byalaget vill gärna i förväg ha en lista på
möjliga och godkända filmer i god tid. Då kan vi hjälpa till att välja mellan dessa på ett bra
sätt.
14. Övriga frågor. Henrik har meddelat att han planerar avgå vid nästa årsmöte.
15. Nästa möte blir tisdagen 27/9 kl 18:30 i Byahuset.
16. Mötet avslutas.
Vid protokollet:
Patrik Lundin
Justeras:
Werner Ivarsson Rolf Tallberg